รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ รับรางวัลเกียรติยศ ‘ครุฑสุบรรณกาย’ ครั้งที่ ๒ ในฐานะบุคคลต้นแบบแห่งปี ๒๕๖๕

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้ารับรางวัลเกียรติยศ ‘ครุฑสุบรรณกาย’ ครั้งที่ ๒ ในฐานะ ‘บุคคลต้นแบบความดีและความสำเร็จแห่งปี ๒๕๖๕ จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ร่วมกับ สภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลต้นแบบซึ่งประสบความสำเร็จ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและประเทศชาติ โดยมี มล.วันชัย นวรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ที่ผ่านมา