ปรับตัวสู่ดิจิทัลอีเวนต์ และทักษะที่จำเป็นการจัดงานไมซ์

นักจัดอีเวนต์ต้องปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลอีเวนต์ เมื่อโลกเดินทางมาถึงยุคดิจิทัลแบบเกือบเต็มตัว มา “เรียนรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม” ที่เหมาะสมกับงานของคุณด้วยหลักสูตร “ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการจัดงานไมซ์”

ลงทะเบียนได้ที่ : https://elearning.tceb.or.th/