เดอะมอลล์ กรุ๊ป เชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมเปิดห้องบริจาคโลหิตถาวร สาขาที่ 6 ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ 100 ล้านซีซี” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 67 พรรษา พร้อมเปิดให้บริการห้องบริจาคโลหิตถาวร (Fixed Station) สาขาที่ 6 ที่บริเวณพื้นที่ชั้น 1 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ

คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท  เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (MISS VORALAK TULAPHORN; CHIEF MARKETING OFFICER, THE MALL GROUP CO., LTD.) กล่าวว่า “เนื่องในเดือนเมษายน ถือเป็นวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภาการชาดไทยทรงเจริญพระชนมายุครบ 67 พรรษา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย  ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้โครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ 100 ล้านซีซี” ซึ่งเป็นโครงการที่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549  จนเป็นหน่วยงานที่ส่งมอบโลหิตมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 15 ปี  

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการช่วยระดมโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ส่งมอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และถือเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดทำห้องบริจาคโลหิตถาวร (Fixed Station) เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ให้กับประชาชนทั่วไปตลอด 365 วัน ปัจจุบัน เดอะมอลล์ กรุ๊ป มีห้องบริจาคโลหิตถาวร (Fixed Station) ทั้งสิ้น 5 สาขา ได้แก่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ บางกะปิ เดอะมอลล์ นครราชสีมา และดิ เอ็มโพเรียม และในเดือนเมษายน 2565 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้เปิดให้บริการห้องบริจาคโลหิตถาวร (Fixed Station) สาขาที่ 6 เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมบริจาคโลหิต ที่บริเวณชั้น 1 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ พร้อมเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 – 18.00 น”

ห้องรับบริจาคโลหิตถาวร (Fixed Station) ถูกออกแบบตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยและสุขอนามัยเชิงรุก ตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดำเนินการโดยบุคลากรจากศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เป็นผู้ให้บริการและค่อยอำนวยความสะดวก ผู้บริจาคโลหิตทุกท่านสามารถเข้าร่วมโลหิตได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิตถาวร ในห้างสรรพสินค้ากลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทั้ง 6 สาขา ได้ทุกวัน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญ ด้วยการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในโครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ 100 ล้านซีซี” ได้ตลอดเดือนเมษายน 2565