ชูนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution สร้างสรรค์ Green Furniture เฟอร์นิเจอร์ทางเลือก คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ DEESAWAT และ Jacob Jensen Design | KMUTT Bangkok

“CPAC Green Solution” ชูนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution ร่วมกับ DEESAWAT และ Jacob Jensen Design | KMUTT Bangkok ออกแบบรังสรรค์ “MODULE TABLE” เฟอร์นิเจอร์ที่ขึ้นรูปจากคอนกรีตด้วยเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution ผสานกับไม้สัก ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรการผลิตที่น้อยลง อีกทั้งยังออกแบบให้มีลูกเล่น ถอดประกอบ ปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะการใช้งานและพื้นที่ ตามโจทย์การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG (Environment  Social  และ Governance) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

คุณเฉลิมวุฒิ สงวนญาติ

คุณเฉลิมวุฒิ สงวนญาติ Group Leader – Mortar Technology Research, Research and Innovation Center, SCG กล่าวว่า “นวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution ช่วยเพิ่มอิสระในการออกแบบให้กับวงการก่อสร้าง ขึ้นรูปสิ่งก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างหลากหลาย ทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ อีกทั้ง ยังช่วยลดเศษวัสดุเหลือทิ้งจากงานก่อสร้าง จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์

คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ R&D and Marketing Director, Deesawat Industries Co., Ltd.กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยคำนึงถึงความยั่งยืน แนวทางการออกแบบมองไปถึง Second Life และ Third Life ของเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้วัสดุอย่างปูนซีเมนต์และไม้สักที่มีความทนทาน เพื่อยืดระยะเวลาในการใช้งานสินค้า และสามารถนำวัสดุไปปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ใช้ต่อได้ในอนาคต”

คุณโพธ นิลสอาด

คุณโพธ นิลสอาด Lecturer & Design Consultant, KMUTT และ Mr.Sébastien Maleville Creative Director, Jacob Jensen Design | KMUTT Bangkok ที่ปรึกษาการออกแบบให้แก่กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เน้นย้ำว่า “เราต้องการสื่อสารให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ และดีไซน์เนอร์ ตระหนักว่าการออกแบบในยุคปัจจุบันนั้นควรคำนึงสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ของการดีไซน์ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย ใช้ทรัพยากรในการผลิตให้น้อยที่สุด รวมทั้งเลือกใช้วัสดุที่ใช้งานได้อย่างยั่งยืน”

Mr. Sebastien Maleville, Creative Director, Jacob Jensen Design | KMUTT Bangkok

ทั้งนี้ CPAC Green Solution จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่ง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยลดเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคุมเวลาและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

DEESAWAT

แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไทยที่มีชื่อเสียงระดับสากล และมีความเชี่ยวชาญด้านเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

Jacob Jensen Design | KMUTT Bangkok

สตูดิโอออกแบบสัญชาติเดนมาร์กที่ทำงานให้กับแบรนด์ชื่อดังระดับโลกมากมาย นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งบ่มเพาะนักศึกษาดีไซน์รุ่นใหม่ ใน Apprenticeship program ซึ่งทางสตูดิโอบริหารร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)