ไทยเวียตเจ็ทเปิดตัวแคมเปญ “Garbage Hunter” มุ่งกำจัดขยะปีละ 5 ตัน

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดตัวแคมเปญ “การ์เบจ ฮันเตอร์ (Garbage Hunter)” สานต่อปณิธานปกป้องสิ่งแวดล้อม มุ่งกำจัดขยะจากชายหาด แม่น้ำ และลำคลองในประเทศไทย อย่างน้อย 5 ตันต่อปี

กลุ่ม การ์เบจ ฮันเตอร์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายมุ่งกำจัดมลพิษทางขยะในประเทศไทย พร้อมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในหมู่พนักงานของสายการบินฯ ผ่านกิจกรรมที่ช่วยลดจำนวนขยะจากสิ่งแวดล้อม อาทิ ชายหาด แม่น้ำ และลำคลอง

“ในฐานะผู้ในริการด้านการคมนาคมทางอากาศ ไทยเวียตเจ็ทเชื่อว่าเราต้องรับผิดชอบต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นลดมลพิษจากการปฏิบัติการในแต่ละวัน และได้ดำเนินนโยบายที่มีส่วนช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดสาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อนที่มนุษยชาติกำลังเผชิญ” นายปิ่นยศ พิบูลสงคราม ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าว

สายการบินฯ คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อย่างน้อยปีละ 5 ตัน ผ่านหลากหลายกิจกรรมและความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดทั้งปี ในระยะถัดไป นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมในหมู่พนักงานของไทยเวียตเจ็ทแล้ว สายการบินฯ ยังวางแผนขยายขอบข่ายการมีส่วนร่วมไปยังครอบครัวของพนักงาน นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปในประเทศไทยด้วย

สายการบินไทยเวียตเจ็ทให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวแหละสถานที่ต่าง ๆ ทั้งนี้ สายการบินฯ เป็นสายการบินแรก ๆ ในโลกที่ปฏิวัติวงการการบินโดยการปรับใช้นโยบายประหยัดพลังงาน รวมทั้งการใช้งานนวัติกรรมประหยัดพลังงาน อาทิ การรับมอบอากาศยานแบบ Airbus A321neo ACF สู่ฝูงบิน

ในปี 2564 สายการบินฯ ก่อตั้งกองทุน ฟลาย กรีน ฟันด์ (Fly Green Fund) โดยร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เชิญชวนผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กองทุน ฟลาย กรีน ฟันด์ ได้ที่เว็บไซต์ https://th.vietjetair.com/donation