CIWF เชิญธุรกิจอาหาร สมัครเข้ารับรางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น 2565 Good Farm Animal Welfare Awards 2022

กรุงเทพ, ประเทศไทย: องค์กรการกุศลด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ Compassion in World Farming International (CIWF) ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรการกุศลด้านสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มระดับนานาชาติ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2510 โครงการธุรกิจอาหารของเรามีส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทด้านอาหารชั้นนำต่างๆ จัดทำนโยบายองค์กรเพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม ปรับสมดุลระหว่างกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์และสิ่งแวดล้อม และเพื่อผลักดันระบบการผลิตให้เป็นมิตรต่อธรรมชาติในรูปแบบที่มีการฟื้นฟูมากขึ้น

CIWF มีส่วนร่วมกับองค์กรกว่าครึ่งจาก 250 สุดยอดบริษัทอาหารชั้นนำระดับโลกทั่วภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา เอเชีย และหลากหลายแห่งทั่วโลกผ่านห่วงโซ่อุปทานการร่วมมือ

ในโอกาสนี้ CIWF ขอเรียนเชิญธุรกิจอาหารต่างๆ สมัครเข้ารับรางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น 2565 (Good Farm Animal Welfare Awards 2022) โดยปีนี้นับว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอันน่าตื่นเต้น เพราะเราได้เปิดโอกาสให้ภูมิภาคเอเชียได้เข้าชิงรางวัลอันทรงเกียรติ  จึงเรียกได้ว่าเป็นโอกาสพิเศษสุด ที่บริษัทต่างๆ จะได้เฉิดฉายให้ทั่วโลกได้รู้จักและยอมรับในผลงานทรงคุณค่าของทางองค์กร อันมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์และความยั่งยืน

รางวัลทั้งสี่สำหรับปีนี้ ได้แก่

รางวัลความมุ่งมั่นด้านไข่ไก่ดีเด่น (Good Egg Award) – ร่วมเฉลิมฉลองให้กับบริษัทที่มีนโยบายหรือเป้าหมายที่จะใช้แต่ไข่ หรือผลิตภัณฑ์จากไข่ ที่มาจากไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระโดยไม่ขังกรง (Cage-free) เท่านั้นภายในปี 2570

รางวัลความมุ่งมั่นด้านสวัสดิภาพไก่ดีเด่น (Good Chicken Award) – เฉลิมฉลองให้กับบริษัทที่มุ่งมั่นปรับปรุงมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์สำหรับไก่เนื้อในห่วงโซ่อุปทาน โดยหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ อาทิ ความหนาแน่นในการเลี้ยง สายพันธุ์ อัตราการเติบโต และความจำเป็นในการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อม

รางวัลความมุ่งมั่นด้านอาหารและการทำฟาร์มแบบยั่งยืน (Sustainable Food and Farming Award) – ยกย่องธุรกิจที่ดำเนินการผลิตเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม และไข่ในลักษณะที่คุ้มครอง ปกป้อง ยกระดับ และฟื้นฟูสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม

รางวัลความมุ่งมั่นด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Planet Friendly Award) – เฉลิมฉลองให้กับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายการลดใช้เนื้อสัตว์ (ผลิตภัณฑ์จากนม ปลา หรือไข่) อย่างมีนัยสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของตน

ท่านสามารถส่งเอกสารสมัครได้ถึงวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565  ผู้ชนะรางวัลจะได้รับการประกาศชื่อในพิธีมอบรางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่นขององค์กร Compassion ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนในวันที่ 15 มิถุนายน 2565

ขอให้ทุกท่านโชคดี!

รางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น 

รางวัลรางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น (Good Farm Animal Welfare Awards) ขององค์กรการกุศล Compassion เป็นการยกย่องบริษัทชั้นนำด้านการตลาดสำหรับผลงานนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มและการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.compassioninfoodbusiness.com/Awards4Thailand