ทีทีบี รีเซิร์ฟ จัดเสวนาเปิดเคล็ดลับการสานต่อธุรกิจครอบครัวสู่ความสำเร็จ พร้อมเวิร์กชอปเพื่อค้นหาแก่นคุณค่าของธุรกิจ

นายยืนยง ทรงศิริเดช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ และ นางสาวนันทพร ตั้งเจริญศิริ หัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าบุคคลและประสบการณ์ลูกค้า ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร จัดงานThe Infinite Success Forum: เคล็ดลับการสานต่อธุรกิจครอบครัวสู่ความสำเร็จ โดย ทีทีบี รีเซิร์ฟ (ttb reserve)” เพื่อส่งมอบประสบการณ์ตรงให้กับลูกหลานหรือผู้ที่สานต่อธุรกิจครอบครัวของลูกค้า ttb reserve ให้สามารถต่อยอดความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ภายในงานสัมมนาได้รับเกียรติจาก นายรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวพราวนรินทร์ เรืองฤทธิเดช กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เอฟ บี โปรดักส์ จำกัด หรือ ชาตรามือ (ที่ 3 จากซ้าย) มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการต่อยอดธุรกิจ พร้อมด้วย Experience Workshop ร่วมค้นหาแก่นคุณค่าของธุรกิจเพื่อต่อยอดความสำเร็จด้วยกระบวนการ LEGO® SERIOUSPLAY เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการคิดที่ถูกออกแบบอย่างสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานได้ค้นหาเป้าหมายของธุรกิจของตนเอง