กาแฟเขาช่อง ส่งแคมเปญ “ท้า กล้า แลก” หนุนผู้บริโภคส่งซองกาแฟ ร่วมสร้างถนนเขาช่องกรีนโรด หมายเลข 3

กาแฟเขาช่อง ในฐานะผู้ประกอบการที่ต้องการรับผิดชอบต่อสังคม มีความคาดหวังว่าบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ของเราที่ออกสู่ตลาดแล้วจะได้รับการจัดการที่เหมาะสมหรือสามารถนำไปสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และเพื่อผลักดันให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมไร้ขยะ กาแฟเขาช่อง จึงส่งแคมเปญ “ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง ซีซั่น 3 ท้า กล้า แลก” เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคส่งชิ้นส่วนซองผลิตภัณฑ์กาแฟมาร่วมสร้างถนนเขาช่องกรีนโรด หมายเลข 3 ลดขยะพลาสติกให้กับชุมชน

ซึ่งปีนี้ใช้ขยะพลาสติก 10,000 กิโลกรัม สร้างพื้นที่ 8,302 ตารางเมตร ในจังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา

โดยเปิดกิจกรรม “ท้า กล้า แลก ซองเปล่ากาแฟเขาช่องมีค่าอย่าทิ้ง” ให้ผู้บริโภคส่งซองกาแฟเขาช่องเข้ามาร่วมแคมเปญ เพื่อแลกรับของสมนาคุณ เป็น 3 ช่องทาง ซึ่งถือเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าอีกด้วย

  1. ซองกาแฟเขาช่องขนาดต่างๆ มีมูลค่า 0.5 บาท และ ซองกาแฟเขาช่อง ขนาดซองสติ้ก จำนวน 10 ซอง มีมูลค่า 1 บาท ส่งมาแลกบัตรกำนัล (E-Vouchers) ใช้แทนเงินสด ในการซื้อผลิตภัณฑ์บนช่องทางออนไลน์ที่ www.khaoshong.com​/onlinestore สะสมซองแล้วส่งมาที่ ตู้ปณ.10 รังสิต ปทุมธานี 12130 เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
  2. ซองกาแฟเขาช่อง ขนาดต่างๆ จำนวน 100 ซอง หรือ ซองกาแฟเขาช่อง ขนาดซองสติ้ก จำนวน 500 ซอง ส่งมาแลกรับทันที แก้วเขาช่องคัลเลอร์ฟูล จำนวน 1 ใบ มูลค่า 159 บาท สะสมซองแล้วส่งมาที่ ตู้ปณ.10 รังสิต ปทุมธานี 12130 เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
  3. ถุงกาแฟเขาช่อง 1 ถุง มีมูลค่า 3 บาท แลกรับส่วนลดทันที ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ เริ่ม 19 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำความสะอาดชิ้นส่วนทุกประเภท ก่อนส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม หากพบว่าชิ้นส่วนใด ไม่ได้ทำความสะอาด จะถูกทำการตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลทุกประเภท
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของกาแฟเขาช่อง ได้ทาง Fanpage : Khao Shong Coffee Thailand

#ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องซีซั่น3 #ท้ากล้าแลก #กาแฟเขาช่อง #เขาช่องกรีนโรด #ถ้ำนาคี #ถ้ำนาคา #อุทยานแห่งชาติภูลังกา