เอไอเอสเปิดพื้นที่ให้เยาวชนโชว์ความครีเอทีฟ สร้างคาแรคเตอร์น้องอุ่นใจครีเอทสติกเกอร์ไลน์

อุ่นใจสติกเกอร์ไลน์ : เอไอเอส แท็กทีม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดพื้นที่ให้นิสิตได้แสดงความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานสติกเกอร์ไลน์คอลเลคชันพิเศษที่นำคาแรคเตอร์อันน่ารักของน้องอุ่นใจ ขึ้นมาตีโจทย์เป็นผลงานชิ้นใหม่ โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 คอลเลคชัน เอไอเอสจะนำไปใช้งานจริง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้งาน และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้การทำงานออกแบบผลงานจริง และสำหรับลูกค้าเอไอเอสสามารถแลกสติกเกอร์ไลน์ดังกล่าวโดยใช้เอไอเอส พอยท์ 30 คะแนน หรือคะแนนสะสมพาร์ตเนอร์ (คะแนนบางจาก, ซิตี้ รีวอร์ด และ K Point) แลกรับได้ในวันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ได้ที่ แอป my AIS

ลำดับภาพ (เรียงจากซ้าย)

  1. น.ส.นูรดาเรีย มะรอเซ๊ะ นิสิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. น.ส.กัลย์สุดา พุทธรักษา นิสิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. ผศ.ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ รองคณบดี กลุ่มภารกิจวิจัยและศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. นางภูมิใจ กฤติยานนท์ หัวหน้าแผนกงานบริหารคะแนน เอไอเอส
  6. ผศ.ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  7. น.ส.ทีปกา จิยะอมรเดช นิสิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  8. นายเมษพล ปอสูงเนิน นิสิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย