พบปะปีใหม่

ศาสตราจารย์พิเศษ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (คนกลาง) ประธานที่ปรึกษาภูมิภาคเอเชียและกรรมการคณะที่ปรึกษาระหว่างประเทศด้านยุทธศาสตร์ บริษัทซิกป้า (SICPA S.A.) จำกัด ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ต้อนรับ นายวัลลภ เจริญรมย์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิกป้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์โซลูชั่นความปลอดภัยระดับโลก จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และนายธีระ ลิ้มเชาวน์ (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโซลูชั่น บริษัทซิกป้า (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางไปอวยพรสวัสดีปีใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทางตลาดปี 2566 ณ บ้านต้นสน เมื่อเร็วๆ นี้