ไฮเออร์ จัดกิจกรรมสุดพิเศษ Haier Global Fans Festival ครั้งที่ 5 ชวนทุกคนมาร่วมสนุกฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี

ไฮเออร์ แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอันดับ 1 ของโลกติดต่อกัน 14 ปีช้อน เชิญชวนทุกคนร่วมสนุกกับกิจกรรม Haier Global Fans Festival ครั้งที่ 5 #InspiredHLife ฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีไปพร้อมกัน ลุ้นรับของรางวัลมากมายจากไฮเออร์ โดยการร่วมสนุกกิจกรรมผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Haier Thailand โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น. และประกาศรางวัล 10 มกราคม 2567 เวลา 18.00 ทาง Facebook: Haier Thailand

โดยมีรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมดังนี้

กติกาการร่วมสนุกบนช่องทาง Facebook

 1. กดติดตาม Facebook: Haier Thailand
 2. ถ่ายรูปคู่ของคุณกับสินค้าไฮเออร์ พร้อมทำมือสัญลักษณ์ H
 3. โพสต์รูปลงบน Facebook ของตนเอง ตั้งค่าเป็นแบบสาธารณะ พร้อมบรรยายเรื่องราวความประทับใจที่คุณมีต่อสินค้าไฮเออร์
 4. ติดแฮชแท็ก #InspiredHLife #HaierGlobalFansFestival #HaierThailand และแท็ก @HaierThailand
 5. แปะหลักฐานการร่วมสนุกที่ใต้คอมเมนต์กิจกรรมนี้
 6. คัดเลือกผู้โชคดีจากการบรรยายเรื่องราวความประทับใจที่คุณมีต่อสินค้าไฮเออร์ที่โดนใจกรรมการที่สุด และทำตามกติกาถูกต้องครบถ้วน
 7. ของรางวัล Lotus’s Gift Card 300 บาท 20 รางวัล
 8. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 18-29 ธ.ค. 2566 เวลา 23:59 น.
 9. ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 10 ม.ค. 2567 เวลา 18:00 น. ทาง Facebook: Haier Thailand
 10. ผู้โชคดีกรุณารายงานตัวภายในวันที่ 12 ม.ค. 2567 เวลา 18:00 น. ทาง Inbox Facebook: Haier Thailand มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 11. บัญชีผู้ใช้งาน 1 บัญชี หรือ 1 ชื่อ-นามสกุล มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 12. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นในทุกกรณี
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา ของรางวัล ขยาย ยึดหรือถอนกิจกรรมได้โดยดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัลความสูญหายหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัลจากการขนส่งขนส่งหรือการส่งมอบของรางวัล หรือการไม่มีผู้รับของรางวัล โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
 15. ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาเท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ กำหนดรวมถึงให้ความยินยอมและความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ บริษัทฯ กำหนด รวมถึงให้ความยินยอมในการเผยแพร่ และ/หรือ ใช้บัญชีผู้ใช้งาน รายชื่อ รูปถ่าย หรือข้อมูลใดๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม เพื่อการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 16. ในกรณีเกิดข้อพิพาทในการร่วมกิจกรรม “Haier 5th Global Fans Festival” คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาการร่วมสนุกบนช่องทาง TikTok

 1. กดติดตาม TikTok: @haier_thailand
 2. กดชมเว็บไซต์ www.haier.com/th และกดชมร้านค้า https://www.lazada.co.th/shop/haier
 3. กดดูวิดีโอ Haier 5th Global Fans Festival บนช่องทาง TikTok คลิก
 4. แคปหลักฐานการทำตามข้อ 1) 2) 3) มาแปะที่ใต้คอมเมนต์กิจกรรมนี้
 5. อัดวิดีโอ #InspiredHLife ความยาวไม่เกิน 30 วินาที โดยถ่ายคู่กับสินค้าไฮเออร์ บอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่คุณมีต่อสินค้าไฮเออร์ พร้อมทำมือสัญลักษณ์ H
 6. โพสต์วิดีโอลงบน TikTok ของตนเองตั้งค่าเป็นแบบสาธารณะ ติดแฮชแท็ก #InspiredHLife #HaierGlobalFansFestival #HaierThailand และแท็ก @haier_Thailand
 7. คัดเลือกผู้โชคดีจากวิดีโอที่บอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่คุณมีต่อสินค้าไฮเออร์ที่โดนใจกรรมการที่สุด และทำตามกติกาถูกต้องครบถ้วน
 8. ของรางวัล Lotus’s Gift Card 300 บาท 20 รางวัล
 9. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 18-29 ธ.ค. 2566 เวลา 23:59 น.
 10. ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 10 ม.ค. 2567 เวลา 18:00 น. ทาง Facebook: Haier Thailand
 11. ผู้โชคดีกรุณารายงานตัวภายในวันที่ 12 ม.ค. 2567 เวลา 18:00 น. ทาง Inbox Facebook: Haier Thailand มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 12. บัญชีผู้ใช้งาน 1 บัญชี หรือ 1 ชื่อ-นามสกุล มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 13. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นในทุกกรณี 
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา ของรางวัล ขยาย ยึดหรือถอนกิจกรรมได้โดยดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล ความสูญหายหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัลจากการขนส่งหรือการส่งมอบของรางวัล หรือการไม่มีผู้รับของรางวัล โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
 16. ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาเท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ กำหนดรวมถึงให้ความยินยอมและความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงให้ความยินยอมในการเผยแพร่ และ/หรือ ใช้บัญชีผู้ใช้งาน รายชื่อ รูปถ่าย หรือข้อมูลใดๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม เพื่อการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 17. ในกรณีเกิดข้อพิพาทในการร่วมกิจกรรม “Haier 5th Global Fans Festival” คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด