กิฟฟารีนร่วมสมทบทุน 11 องค์กรการกุศล คืนกำไรให้สังคม

แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มอบเงินสนับสนุน 11 องค์กรการกุศล เป็นจำนวนเงิน 330,000 บาท  เพื่อคืนกำไรให้สังคม และช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆ ที่ดูแลผู้ด้อยโอกาส โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิต่างๆ ได้แก่ คุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน มูลนิธิขาเทียมฯ คุณแสงหยก จันทร์มั่นคง มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ คุณอัญชลีย์  ชูตระกูล  มูลนิธิบ้านบางแค และคุณสุริยา สมสีลา มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้ารับมอบ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลในภาพ (จากซ้าย)

  1. คุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  2. คุณสมพิศ สงวนตั้ง หัวหน้างานการเงินมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  3. คุณวาสนา แนวบุตร ผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ 
  4. คุณแสงหยก จันทร์มั่นคง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  5. คุณอัญชลีย์ ชูตระกูล หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิบ้านบางแค  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  6. พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
  7. คุณสุริยา สมสีลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารและแบ่งปันเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  8. คุณปิยเนตร แซ่ลิ้ม (เจ้าหน้าที่การเงิน) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก