“โมโน เน็กซ์” ส่งมอบขวดพลาสติกใส โครงการ “แยกขวดช่วยหมอ จังหวัดนนทบุรี”  

“โมโน เน็กซ์” สานต่อโครงการ “โมโน เน็กซ์ แยกแคร์โลก” เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการแยกขยะ และนำส่งต่อเพื่อช่วยเหลือสังคม

ล่าสุด คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือ โมโน เน็กซ์ ส่งมอบขวดพลาสติกใส น้ำหนักรวมกว่า 95 กิโลกรัม ที่ได้รับบริจาคภายในองค์กรฯ ส่งมอบให้แก่โครงการ “แยกขวดช่วยหมอ จังหวัดนนทบุรี”

โดยมี คุณสุธี เปรมบุญ ผู้บริหารกลุ่มงานด้านสิ่งแวดล้อม สำนักกิจการนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โมโน เน็กซ์ ออฟฟิศ ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันก่อน…

โดยทางโครงการ “แยกขวดช่วยหมอ จังหวัดนนทบุรี” จะนำขวดพลาสติกที่บริจาค นำไปแปรสภาพผลิตเป็นชุด PPE Level2 แบบซักทำความสะอาดใช้ซ้ำได้ถึง 20 ครั้ง เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ต่อไป ซึ่งทาง โมโน เน็กซ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว ตามเป้าหมาย MONO NEXT CARE และ ESG ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม