ยัสปาล กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ “รวมพลังอาสา ร่วมสร้างความยั่งยืน” จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู

ยัสปาล กรุ๊ป หรือ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณยอดชาย อรพันธุ์ทิพย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานโลจิสติกส์และฝ่ายผลิต พร้อมด้วยอาสาสมัครจาก ยัสปาล กรุ๊ป จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการ “รวมพลังอาสา ร่วมสร้างความยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมตามแนวคิดของบริษัทฯ “The Power of Sustainability” ทั้งด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอก หัสชัย ไกรยะวุธ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เข้าร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ป่าชายเลน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยายภาพ (จากซ้าย)

  1. คุณเรวัติ มารญา                           ผู้จัดการฝ่ายแพทเทิร์นและผลิตตัวอย่าง ยัสปาล กรุ๊ป
  2. คุณปรีชา อุนานุยา                        ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า ยัสปาล กรุ๊ป
  3. คุณอรอุมา ศักดิ์ทวีกุลกิจ              ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งอาวุโส ยัสปาล กรุ๊ป
  4. คุณยอดชาย อรพันธุ์ทิพย์             ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานโลจิสติกส์และฝ่ายผลิต ยัสปาล กรุ๊ป
  5. จ่าสิบเอก หัสชัย ไกรยะวุธ            เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก
  6. คุณนลินี เรืองวิทยานุกูล               ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ยัสปาล กรุ๊ป
  7. คุณยุรนันท์ สีสด                    ผู้จัดการฝ่ายบุคคลสนับสนุนธุรกิจ ยัสปาล กรุ๊ป