คอนเสิร์ตการกุศล Biggles Big Band x Thai Blind Orchestra (ร.ร.สอนคนตาบอดวัดมกุฎคีรีวัน) จัดโดย TEATA , KYTA , ร้านเป็นลาว, ม.ราชภัฏโคราช, NCEC และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ร่วมกับร้านเป็นลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา (NCEC) มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล Biggles Big Band x Thai Blind Orchestra (ร.ร.สอนคนตาบอดวัดมกุฎคีรีวัน) และThe Diplomat Network ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในงานยังมีกิจกรรมการเดินแบบชุดผ้าไหมจาก Chayanna Silk & Craft โดยนำเส้นไหมจากอำเภอปักธงชัยย้อมสีธรรมชาติ แล้วนำไปถักทอที่หมู่บ้านในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

นายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานคอนเสิร์ตการกุศลระดมทุนจัดซื้อแผงโซลาร์เซลล์ให้แก่วัดศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี โดยตลอดช่วงเวลาสองชั่วโมง นักดนตรีวง Biggles Big Band และวง Thai Blind Orchestra ควบคุมวงโดย ดร.อลงกต ชูแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

การจัดงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลของวง Biggles Big Band ที่ทำต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) และในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบริจาคเงินส่วนหนึ่งให้แก่โรงเรียนวัดศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาด้านดนตรี และเดินทางจัดการแสดงโดยมีกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ด้านดนตรีให้แก่เยาวชนไทย

นอกจากนี้ช่วงวันที่ 9 – 11กุมภาพันธ์นี้ กิจกรรมของคณะนักดนตรีวง Biggles Big Band 30 คน จัดขึ้นในพื้นที่สามมรดกโลก จ.นครราชสีมา อาทิ ทำเวิร์คชอบร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน นำชมโดย ผศ.ดร.ณัฎฐินี ทองดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ผู้ประสานงานโครงการและดูแลคณะนักดนตรีตลอดช่วงระยะเวลาที่คณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสามมรดกโลก ในจังหวัดนครราชสีมา

และที่สำคัญคณะนักดนตรีได้มีโอกาสเดินป่าศึกษาธรรมชาติเป็นระยะทาง 1 กม. ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (เส้นทางหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) นอกเหนือไปจากการได้ร่วมฝึกซ้อมกับน้องๆ วงThai Blind Orchestra และช้างขวัญเมือง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ ก่อนปิดท้ายด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนวดผ่อนคลายที่โรงแรมเดอะ เปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ ก่อนที่จะเดินทางไปพักยังชญาดา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมาและเดินทางไปจ.ขอนแก่นเพื่อจัดแสดงคอนเสิร์ตต่อไป

นางสาวสุวมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ) ได้กล่าว่า “ครั้งนี้มีการถ่ายทำเพื่อผลิตคลิปวีดีโอสั้นเส้นทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Route) ของจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์ และอุบลราชธานี เพื่อสมาคม TEATA นำไปเผยแพร่ THAILAND CARBON TOURISM ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างๆ ได้แก่ ประเทศเยอรมัน อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และสเปน”

นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และผู้ก่อตั้งร้านอาหารเป็นลาว กล่าวว่า “กิจกรรมครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายในชุมชน ทันทีที่ได้ทราบว่าจะมีคณะนักดนตรีที่มีประสบการณ์เดินทางจากทั่วโลก มาเยือนเขาใหญ่ – โคราชก็ดีใจมาก รีบเชื้อชวนเครือข่ายให้ช่วยกันนำข้าวปลาอาหาร ขนมนมเนย ไวน์ น้ำองุ่น ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่น อ.ปากช่อง ของเรามาร่วมกันจัดกงาน โดยเฉพาะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กัมปนาท เจ้าอาวาสวัดหมูสี ต.หมูสี อ.ปากช่องเอื้อเฟื้อการจัดตกแต่งเวที โดยใช้แนวคิด Reuse & Recycle และที่เลือกที่ร้านเป็นลาวเพราะเราใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นการส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกด้วย”

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนในกิจกรรม ได้แก่ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ วัดหมูสี ร้านเป็นลาว Food For Fighters ร้านบ้านเธอ SILVER VOYAGE CLUB JAIYAI GOOD MISSION นมแดรี่โฮม Maya Luxury Glamping CHAYANNA silk & craft สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา TREKKING Thailand Tour ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง ชมรมฮักเขาใหญ่ กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ทเขาใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา The Diplomat Network บริษัท เวิล์ด ออฟ ฟู้ด จำกัด HOP BEER HOUSE ไร่องุ่นไวน์กรานมอนเต้ ทีควิลล่า ฯลฯ