โฮมโปร และพันธมิตรมอบเงินสมทบทุน “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมฯ” จากโครงการ “HomePro Fun Walk 2024” ส่งต่อสุขภาพดีให้สังคมอย่างยั่งยืน

โฮมโปร จับมือคู่ค้าพันธมิตรโฮมโปร 107 บริษัท รวมพลังสร้างการให้ที่ยิ่งใหญ่ เปลี่ยนจำนวนก้าวเดินจากโครงการ “HomePro Fun Walk 2024” เป็นเงินบริจาครวม 2,000,000 บาท สมทบทุนเงินบริจาคให้กับ “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” สร้างโอกาสเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งเต้านมของคนไทยอย่างมีคุณภาพ พร้อมปลูกฝังให้พนักงานโฮมโปรเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพและส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร กล่าวถึง การดำเนินกิจกรรมโครงการ “HomePro Fun Walk 2024” ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ได้รับผลสำเร็จที่ตรงตามเป้าหมายทั้งแง่การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร รวมถึงบุคลากรคู่ค้าพันธมิตร เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพของพนักงาน หันมาร่วมใส่ใจดูแลสุขภาพ ด้วยการเดิน-วิ่ง และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยโครงการดังกล่าว มีผู้สนใจเข้าร่วมจากทั่วประเทศกว่า 107 บริษัท รวมจำนวนกว่า 8,700 กว่าคน

นายวีรพันธ์ อังสุมาลี

พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่าจากการเป็นผู้ให้ โดยการออกกำลังกายเดิน – วิ่งนับก้าว ผ่าน Wirtual แอปพลิเคชั่น พร้อมต่อยอดตอบแทนสังคม ด้วยการรวมพลังเปลี่ยนจำนวนก้าวเป็นเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท มอบให้แก่ “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” ซึ่งเป็นความตั้งใจของครอบครัวโฮมโปรในการส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับสังคม พร้อมส่งต่อโอกาสเข้าถึงการรักษาโรคหรือป้องกันโรคในรูปแบบที่มีคุณภาพและยั่งยืน

“แนวคิดริเริ่มของ HomePro Fun Walk เป็นโครงการที่เราตั้งใจส่งเสริมให้พนักงานโฮมโปรทั่วประเทศกว่า 8,700 คน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ พร้อมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ดี เพื่อเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรง ช่วยลดการเจ็บป่วยอย่างถูกวิธี พร้อมกันนั้น โครงการ HomePro Fun Walk ยังได้ปลูกฝังแนวคิดสร้างสังคมสุขภาพดีในตัวพนักงานทุกคน โดยนำแอปพลิเคชัน Wirtual มาเป็นเครื่องมือนับจำนวนก้าวระหว่างการเดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย พร้อมแปลงจำนวนก้าวเหล่านั้นเป็นเงินบริจาคมอบให้หน่วยงานด้านสุขภาพเป็นประจำทุกปี

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ

“โดยในปีนี้ โฮมโปรและบริษัทคู่ค้าได้สะสมจำนวนก้าวเป็นระยะเวลากว่า 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ถึง 20 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา รวมถึงการนับจำนวนก้าวในกิจกรรมใหญ่ HomePro Fun Walk 2024 Walk To Give…Give For Life ซึ่งสามารถสะสมจำนวนก้าวได้ทั้งสิ้น 2,515,029,644 ก้าว ซึ่งทุกก้าวเดินของทุกคนได้ถูกเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคสองล้านบาท และนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม นำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และยาเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม เป็นการมอบโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย รวมถึงมอบโอกาสเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งเต้านมของคนไทยที่ดีมากขึ้น ทั้งหมดเป็นความมุ่งมั่นที่เราตั้งใจพัฒนาคุณภาพคนในสังคม ครอบคลุมเรื่องการอยู่อาศัยและมีสุขภาพที่ดี” นายวีรพันธ์ กล่าวเสริม

รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ

ทางด้านของ รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ หัวหน้าศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวเสริมว่า “โรคมะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งที่ถูกพบเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และยังเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตในหญิงไทย อีกทั้งปัจจุบัน อัตราการพบโรคมะเร็งเต้านมยังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ประมาณ 1 ใน 10 ของผู้หญิง ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม จึงทำให้ความต้องการด้านการรักษาโดยวิธีผ่าตัด ให้ยาเคมีบำบัด และการฉายแสง มีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เช่นเดียวกับศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ ที่ต้องการการสนับสนุนจากรอบด้าน เพื่อสร้างมาตรฐานการรักษาที่ดีเทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับสากล ซึ่งเงินสมทบการรักษาจากโครงการ HomePro Fun Walk 2024 นี้ จะถูกนำไปเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมกัน”

#มอบเงินบริจาค #HomeProFunWalk2024 #WalkToGiveGiveForLife #ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม #โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์#สภากาชาดไทย #HomePro #homeprothailand #โฮมโปร #เรื่องบ้านโฮมโปรคือคำตอบ #Homepropr