18 ปี ไฮโซปาร์ตี้ ชวนคนดังร่วมสมทบทุนซื้อเครื่อง PAPR ให้ทีมแพทย์ ลดเสี่ยงสู้โควิด-19

ชุ่มชื่นหัวใจเมื่อได้เห็นธารน้ำใจของคนไทยที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับ หญิง-ปรียามล ธนวิสุทธิ์ บอสสาวแห่ง บริษัท เวบ พับลิชชิ่ง จำกัด ที่ถือโอกาสครบรอบ 18 ปี บริษัทฯ จึงชวนเหล่าเซเลบริตี้เมืองไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนในโครงการ HiSo We Love ครั้งที่ 2 ส่งมอบกำลังใจร่วมสู้ภัย COVID19

ปรียามล ธนวิสุทธิ์

ซื้อเครื่อง PAPR (Powered Air Purifying Respirator) หรือ ชุดอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจขั้นสูง ที่ป้องกันเชื้อให้กับผู้สวมใส่ได้ถึง 99.97% ทำให้ผู้สวมใส่หายใจได้สะดวกมากกว่าการใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งจัดเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วโมงในการให้การรักษาผู้ป่วยโควิด ในสถานพยาบาลที่มีความเสี่ยงสูงในวิกฤตโควิดระบาดอย่างรุนแรงในขณะนี้

ศ.(วุฒิคุณ) นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, ปรียามล ธนวิสุทธิ์, รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์

มอบให้กับ .(วุฒิคุณ) นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 23 และประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และ รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ อาจารย์พิเศษคณะทันตแพทย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาล 7 แห่ง ได้แก่ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.สระบุรี จ.สระบุรี, รพ.บ้านบึง จ.ชลบุรี, รพ.นครชัยศรี 5 .นครปฐม, รพ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม, รพ.บางปะกอก 8 (แผนกฉุกเฉิน) กรุงเทพฯ, องค์กรแพทย์ รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา และ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของบุคลากรทางการแพทย์และแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่

วสุ-พริมรตาแสงสิงแก้ว, ปรียามล ธนวิสุทธิ์, นภัสนันท์ พันพึ่ง, ดร.อารียา อัศวานันท์, วสุ สกุลอนันต์, สรัลชนา อภิสมัยมงคล, บุญปวีณ บุญมีโชติ
ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, ปรียามล ธนวิสุทธิ์, ปุณณภา เตชะโรจน์กุล
นรรจาพร จงควินิต, ปุณณภา เตชะโรจน์กุล, วสุ สกุลอนันต์, รวมพล โรจนกิจ, ภัทรพล นิธิสุนทร
(ซ้าย) วิจิตรา-วิชัย ส่งทวีผล (ขวา) บุญปวีณ บุญมีโชติ, สรัลชนา อภิสมัยมงคล

โดยมี วิชัยวิจิตรา ส่งทวีผล, ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, ดร.อารียา อัศวานันท์, สุริยน ศรีอรทัยกุล, วสุพริมรตา แสงสิงแก้ว, ปุณณภา เตชะโรจน์กุล, นรรจาพร จงควินิต, วสุ สกุลอนันต์, รวมพล โรจนกิจ, ภัทรพล นิธิสุนทร, บุญปวีณ บุญมีโชติ และสรัลชนา อภิสมัยมงคล  ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารบิวตี้ เจมส์ เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ปรียามล ธนวิสุทธิ์

ปรียามล ธนวิสุทธิ์ กล่าวว่า “แม้ว่าปีนี้ทางไฮโซปาร์ตี้จะไม่ได้จัดฉลองครบรอบ 18 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราเล็งเห็นความสำคัญของการเสียสละ และแบ่งปันสิ่งต่างๆ เพื่อสังคม จึงดำเนินโครงการ HiSo We Love ครั้งที่ 2 ชวนเหล่าเซเลบริตี้ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกรองอากาศ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) ประกอบด้วย หน้ากาก หรือหมวกคลุม ติดเครื่องกรองอากาศ ที่ใช้ร่วมกับชุด PPE ที่มีมอเตอร์ดูดอากาศผ่านระบบ Filter ระดับ P3R สามารถกันเชื้อไวรัสและฝุ่นละอองได้ถึง 99.97% เพื่อส่งต่ออากาศบริสุทธิ์ให้กับแพทย์ผู้สวมใส่ ผ่านเข้าหน้ากากที่มีระบบ Anti-fog จึงไม่มีฝ้าระหว่างใช้งาน และผู้ใส่ชุด PAPR จะไม่มีส่วนใดของร่างกายสัมผัสกับอากาศภายนอกได้โดยตรง ซึ่งเหมาะกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดเป็นจำนวนมากและเป็นเวลานาน หรือแม้แต่ในห้องผ่าตัดผู้ป่วยโควิด หรือผู้ปฏิบัติการใน Lab ต่างๆ ส่งต่อให้กับโรงพยาบาล เพื่อช่วยลดความเหนื่อยล้าให้กับแพทย์และปกป้องแพทย์ด่านหน้าของสังคมต่อไป”

ศ.(วุฒิคุณ) นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์

.(วุฒิคุณ) นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 23 และประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เผยว่า “ปัจจุบันกำลังแพทย์พยาบาลซึ่งทำงานดูแลผู้ป่วยโควิดอยู่ในโรงพยาบาลระดับต่างๆ ที่อยู่ทั่วประเทศนั้นค่อนข้างเรียกได้ว่าเต็มมือมากครับ เพราะจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวัน แต่ในขณะเดียวกันมีบุคลากรทางการแพทย์จำนวนเท่าเดิม หรือน้อยลงหากบุคลากรทางการแพทย์มีการติดเชื้อ ดังนั้นการปกป้องในขั้นต้นจึงมีความสำคัญมาก โดยเครื่อง PAPR เป็นเครื่องที่ช่วยกรองอากาศที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อ รพ.มีผู้ป่วยโควิดจำนวนมากทำให้มีโอกาสที่เชื้อลอยอยู่ในอากาศ ดังนั้นการมีเครื่อง PAPR ก็ช่วยกรองอากาศให้สะอาดและส่งอากาศนั้นเข้าไปในหมวก หรือในแมสก์ของคุณหมอ หรือพยาบาลที่ใส่ชุด PPE ทำให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย และรู้สึกอึดอัดลดน้อยลง เพราะว่าอากาศที่อัดเข้าไปที่บริเวณแมสก์หรือหน้ากาก

ดังนั้นโครงการของไฮโซปาร์ตี้จึงเป็นโครงการที่ดี ช่วยเป็นสะพานบุญในการนำเครื่อง PAPR ให้ผมในฐานะประธานรุ่นแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 23 เพื่อนำไปมอบให้กับคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยโควิดตามโรงพยาบาลต่างๆ และในช่วงวิกฤตแบบนี้ ผมอยากฝากถึงประชาชนทุกท่านว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลตัวของเราเอง พยายามลดความเสี่ยงให้มากที่สุด ทั้งการใส่แมสก์ให้กระชับ และใส่แมสก์สองชั้นเสมอ เว้นระยะห่าง ร่วมมือช่วยกันลดจำนวนเคสของผู้ป่วยโควิดในประเทศไทย เพื่อบุคลากรจะได้มีเพียงพอที่จะไปดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลในขณะนี้ครับ” 

รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ อาจารย์พิเศษคณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เหตุการณ์โควิดเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ ซึ่งพบว่าแพทย์ด่านหน้าต้องรับคนไข้ในส่วนของ Emergency และในส่วนของ รพ.สนามต่างๆ ที่มีอุปกรณ์ส่วนใหญ่คือชุด PPE แล้วคุณหมอต้องมีการใส่ Face shield หรือ แว่นตา รวมถึงการใส่แมสก์ที่ต้องใส่สองชั้น ทำให้ระหว่างที่คุณหมอทำงานก็มีความร้อนเกิดขึ้น หายใจไม่สะดวก ทำให้บางครั้งการทำงานหลายๆ ชั่วโมง มีอาการเหนื่อยล้าและอาจเป็นลม เหตุนี้เราจึงเลือกการมอบเครื่อง PAPR ที่สามารถช่วยดึงอากาศบริสุทธิ์ โดยตัวเครื่องจะติดแนบกับตัวคุณหมอ ซึ่งสามารถทำงานต่อเนื่องได้ถึง 68 ชั่วโมง เราจึงมองว่าอุปกรณ์นี้จะช่วยให้คุณหมอทำงานระยะยาวในด่านหน้าได้ดี และเลือกมอบให้โรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลและโรงพยาบาลสนาม รวมถึง แผนกฉุกเฉินต่างๆ ที่รับคนไข้ได้จำนวนมาก เพราะคุณหมอบางท่านต้องรับคนไข้ถึง 400 – 600 คน

ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี

ด้านเซเลบริตี้ใจบุญอย่าง ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี เผยว่า “ดีใจที่มีส่วนร่วมกับโครงการ Hiso We Love เพื่อสนับสนุนเครื่อง PAPR ให้ทางโรงพยาบาลค่ะ เพราะจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นทุกวัน ทำให้แพทย์ต้องทำงานหนักมากขึ้นกว่าเดิม ต้องขอบคุณสะพานบุญจากไฮโซปาร์ตี้ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะ”

วสุ-พริมรตา แสงสิงแก้ว

วสุพริมรตา แสงสิงแก้ว กล่าวว่า “เรา 2 คน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฯ โดยครั้งนี้ก็เป็นการมอบเครื่องช่วยระบบทางเดินหายใจขั้นสูงซึ่งเป็นที่ต้องการของบุคลากรทางการแพทย์เพราะต้องใส่ชุด PPE ทำงานต่อเนื่องนานๆ แล้วทำให้หายใจค่อนข้างลำบาก เครื่อง PAPR ก็จะช่วยผ่อนความเหนื่อยล้าให้กับแพทย์ได้”