ซัสโก้ สมทบ โรงพยาบาลบางปะกอก1 มอบน้ำดื่มให้ผู้ติดเชื้อ Covid-19

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย นายมาวีร์ สิมะโรจน์ และนายอัมรินทร์ สิมะโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เข้าพบ นพ.อำนาจ พิศาลจำเริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 1 เพื่อมอบน้ำดื่มซัสโก้ และสิ่งของจำเป็นพื้นฐาน สำหรับนำไปสมทบช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 ที่รักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลสนาม เมื่อเร็วๆ นี้ 

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซัสโก้ มีความตั้งใจที่จะให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระ ให้กับประชาชนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อ Covid-19 จึงได้มีการนำน้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นพื้นฐาน  มอบสมทบให้กับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้นำสิ่งของไปมอบให้ กับโรงพยาบาลบางปะกอก 1 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามต่อไป ทั้งนี้ ซัสโก้ยังจะให้การสนับสนุนน้ำดื่ม กับโรงพยาบาลสนาม ของโรงพยาบาลบางปะกอก 1 ต่อเนื่องทุกเดือน จนกว่าสถานการณ์ระบาด Covid – 19 จะดีขึ้น”

นพ.อำนาจ พิศาลจำเริญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กล่าวว่า “ปัจจุบันโรงพยาบาลบางปะกอก1 ได้ผ่านความเห็นชอบจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามแล้ว สำหรับพื้นที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของโรงแก้ว บนถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โดยมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วย จำนวน 150 เตียง ขณะนี้ได้เปิดให้บริการ 50 เตียงแรกแล้ว และจะดำเนินการจัดตั้งอีก 100 เตียง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 โดยอาคารที่ใช้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นอาคารที่มีพื้นที่โล่งมีหลังคาสูง มีการถ่ายเทอากาศได้ดี อีกทั้งยังมีการรักษามาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวด เพื่อจำกัดการแพร่ระบาด Covid -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”