“สมาคมเพื่อนชุมชน” รุกลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์-ถุงยังชีพ รับมือโควิด-19

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานสมาคมเพื่อนชุมชน ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานและการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมี นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง