“รพ.นวเวช” ร่วมจัดตั้ง ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนคลองเตย ส่งทีมแพทย์ตรวจและติดตามอาการ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

โรงพยาบาลนวเวช ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 โดยร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด19 ชุมชนคลองเตย (Community Covid-19 Care Center) เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว

ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนคลองเตย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 15 ไร่ ของลานสเตเดียม การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยโรงพยาบาลสนามสีเขียว และศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยมีโรงพยาบาลนวเวชเป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย สนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจ ติดตามอาการ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยผ่านทางหน้าจอแบบออนไลน์ (Tele-Medicine) ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้จะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ ในการดูแลตัวเองและบริหารจัดการเพื่อรับมือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด–19

ในโอกาสเปิดศูนย์ฯ นายณพ ณรงค์เดช รองประธานกรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวเวช และรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการแพทย์ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โรงพยาบาลนวเวช มุ่งให้บริการทางการแพทย์ที่ดีและเข้าถึงง่าย ดูแลสุขภาพของทุกคนอย่างเข้าอกเข้าใจ ด้วยบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย และทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ พร้อมก้าวเป็นโรงพยาบาลศูนย์กลางทางการแพทย์ของชุมชน สอบถามรายละเอียดการเข้ารับบริการได้ที่ โทร. 02 483 9999 หรือ www.navavej.com