คลาวด์เซค เอเซีย เซ็นเอ็มโอยู ม. เทคโนโลยีมหานคร เร่งพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ป้อนตลาด

นายกฤษณยศ บูรณะสัมฤทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด (Cloudsec Asia) และ รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย โครงการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านไซเบอร์ ในระดับที่ ประสบความสำเร็จและสามารถใช้งานได้จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาบุคลากรร่วมกันในสาม ภาคส่วน ได้แก่ ฝ่ายนักศึกษา ฝ่ายสถาบันการศึกษา และฝ่ายบริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการกับองค์กรชั้นนำ โดยมี ผศ. ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม, ผศ. ดร. วรพล ลีลาเกียรติสกุล, นายทิมโมตี้ จูตระกูล ก๊อสลิ่งค์ และนายเอกชัย อรุณสกุล มาร่วมเป็นสักขีพยานไปเมื่อเร็วนี้ๆ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร