โครงการเทิดไท้ องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า จัดสร้างพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาส ๙๕ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โครงการเทิดไท้ องค์ราชัน ธ สถิตย์ในดวงใจไทยทั่วหล้า ร่วมกับ บริษัท เอส แอนด์ พี จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, บริษัท ดีวี 8 จำกัด (มหาชน) และ มาสเตอร์พีซ ออร์กาไนเซอร์ ประกาศจัดงาน “เทิดไท้ องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า” จัดสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ถวายสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวม ๑๐๐ องค์ ในวันคล้ายวันประสูติ ๙๕ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พร้อมเปิดให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างพระบรมรูป โดยสามารถร่วมทำบุญ ๕๙,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ องค์ หรือบริจาคตามกำลังศรัทธาสมทบโครงการเพื่อสร้างรูปหล่อ รัชกาลที่ ๕ ให้ครบ ๑๐๐ องค์ โดยโอนผ่าน บัญชี “โครงการเทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน เลขบัญชี ๑๑๑-๓๙๔-๕๘๓-๖ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

พิธีเปิดงานนำโดย พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เป็นองค์ประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ นำโดย นายจงรักภักดี ญาณวินะโย (หนุ่มเสก) รองประธาน, นายประดิษฐ์ สมดังเจตน์ กรรมการฝ่ายประสานงาน และ มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้บริหารเอส แอนด์ พี, ระวิน มุคขจี ผู้บริหาร Ocean Life ไทยสมุทร และ อาจารย์คฑา ชินบัญชร ร่วมกล่าวถึงอานิสงค์ที่จะได้รับจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

โดยมีนักแสดงรับเชิญ นำโดย รวิชญ์ เทิดวงส์ และ สรวิชญ์ สุบุญ ขึ้นอัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ โดยมีแขกรับเชิญให้เกียรติร่วมงานมากมาย อาทิ วี มาร์, ยาจิตร ยุวบูรณ์, ธภัทร ยุวบูรณ์, แพรวพรรณ อิศรางกูร ณอยุธยา, วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ, นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, ปัทมวดี เสนาณรงค์, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, ฐิติพงษ์ ล้อประเสริฐ และ วสวี วอนเพียร เป็นต้น ร่วมงาน

พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ตรัสว่า โครงการ เทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า มีวัตถุประสงค์ที่จะยึดมั่นและเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของปวงชนชาวไทย มงคลสมัยแห่งวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเวียนมาบรรจบอีกกาลหนึ่งในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ พระองค์ท่านทรงเจริญพระชันษาครบ ๙๕ พรรษา ในการนี้ จึงพร้อมใจเผยแผ่เกียรติคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการจัดสร้างพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ ถวายพระองค์ท่าน ๑๐๐ องค์ สำหรับงานครั้งนี้ในนามของประธานอุปถัมภ์โครงการเทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้าต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในครั้งนี้ด้วย

อ. คฑา ชินบัญชร

ทางด้าน อ. คฑา ชินบัญชร ในฐานะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กล่าวว่า ไม่มีกิจกรรมไหนที่จะพิเศษมากไปกว่าการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ เพราะเราได้ทำบุญครบทั้ง 5 พระคุณ อันได้แก่ แผ่นดิน, ผู้ปกปักรักษาแผ่นดิน ในที่นี้คือการประกาศพระเกียรติคุณของสมเด็จพระปิยะมหาราช, พระคุณของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด, ศาสนา และ พระคุณของเทวดาประจำตัว คือการทำความดีให้กับตัวเราเอง ทำให้พวกเราสั่งสมบารมี ที่หมายถึงความดี ซึ่งทำได้โดยง่ายเพียงแค่มีส่วนร่วมกับงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นกำลังทรัพย์, กำลังกาย, กำลังใจ แม้แต่น้อมนำบุญ โมทนาบุญ ยินดีไปกับการร่วมโครงการเราก็ได้บุญแล้ว หากได้ร่วมบริจาคสร้างพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ ด้วยแล้วก็ถือว่าได้บุญใหญ่กับพระศาสนาและได้ร่วมเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

นายจงรักภักดี ญาณวินะโย (หนุ่มเสก)

ขณะที่ นายจงรักภักดี ญาณวินะโย (หนุ่มเสก) รองประธานโครงการ กล่าวถึงกรรมวิธีการจัดสร้างรูปหล่อพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ว่า เป็นการผสมผสานวิธีสมัยใหม่กับงานประติมากรรมของศิลปิน มีความยากตรงการทำลายให้สมจริงเหมือนต้นแบบพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดราชบพิธฯ ใช้วิธีการหล่อด้วยการใช้แม่พิมพ์ต้นแบบชนิดเจลลี่ เก็บรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีความคมชัดสมจริงทำให้ผลงานมีมิติ โดยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระอนุญาตให้จัดสร้างอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน 

นายประดิษฐ์ สมดังเจตน์

นายประดิษฐ์ สมดังเจตน์ กรรมการฝ่ายประสานงาน กล่าวว่า พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ผลิตจากวัสดุบรอนซ์ มีความสูงจากฐาน ๖๐ เซนติเมตร ความลึก ๑๒ เซนติเมตร ฐานกว้าง ๕๐ เซนติเมตร ถอดแบบมาจากพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานบนแท่นหินอ่อน ณ ลานด้านทิศตะวันออกของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ นี้ถูกสร้างขึ้นต้องตามประเพณีและรูปแบบแห่งศิลปะ องค์พระบรมรูปฯ มีขนาดเท่าพระองค์จริง ในพระอิริยาบถประทับบนพระราชยานพุดตานทอง ทรงเครื่องต้นอย่างขัตติยราชเสมือนในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ปัทมวดี เสนาณรงค์, มณีสุดา ศิลาอ่อน
วี มาร์, วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ
นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, ฐิติพงษ์ ล้อประเสริฐ
วสวี วอนเพียร, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสามารถโอนผ่าน บัญชี “โครงการเทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน เลขบัญชี ๑๑๑-๓๙๔-๕๘๓-๖ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ โดยผู้บริจาคครบ ๕๙,๐๐๐ บาท ๑ องค์ จะได้รับการเชิญให้เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายพระบรมรูปให้กับพระองค์ท่านด้วยตัวเอง ในวันคล้ายวันประสูติ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร