งาน 50 ปี สาธิตเกษตร Virtual Run

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 50 ปี สาธิตเกษตร Virtual Run เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นการวิ่ง ในรูปแบบเสมือนจริง และให้ผู้สมัครทุกท่านได้เริ่มวิ่งสะสมระยะทางตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ คุณจิรชยา จิรวณิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คุณภาคภูมิ วิวัฒน์วงศ์วนา ประธานจัดงาน คุณกันยะรักษ์ โชติยุทธ นายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ คุณพันทิพา พวงสุวรรณ ประธานชมรมรักษ์โรงเรียน และศิลปินดารา ได้แก่ คุณอรอนงค์ ปัญญาวงค์ (นางสาวไทยปี 1992) นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ (พิธีกร ศิลปินดาราและนักเรียนเก่าสาธิตเกษตรรุ่นที่ 31) นางสาวนรินทร ชฎาภัทรวรโชติ (Miss Thailand World 2019-2021) และนายนิปุณ แก้วเรือน (Mister Supranational Thailand 2021 และนักเรียนเก่าสาธิตเกษตรรุ่น 45) เข้าร่วมในพิธีเปิด

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ไปจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนภายใต้โครงการ “ลมหายใจ ให้ด้วยรัก” และได้ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 5 เครื่องให้กับโรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์  โรงพยาบาลบำราศนราดูร โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีปัตตานี และโรงพยาบาลยะหริ่งปัตตานี เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19)

โดยขอเรียนเชิญ นักเรียนและศิษย์เก่าสาธิตเกษตร คณาจารย์ ผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้จนถึง 31 ตุลาคม 2564 ผ่านทาง www.runlah.com และติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ Facebook: KUS 50th Anniversary Virtual Run