ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ และสยามจุลละมณฑล ร่วมส่งมอบ ‘ไฮบรารี่’ ระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กรที่สมบูรณ์ที่สุดของไทย แก่ห้องสมุดประชาชนอุทัยธานี

นายพัฒนา พิลึกฤาเดช (ลำดับที่ 1 จากขวา) ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด และ นายพสิษฐ์สัทคุณ จุลละมณฑล (ลำดับที่ 2 จากขวา) กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด ร่วมกันส่งมอบ ไฮบรารี่ (Hibrary) ระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กรที่สมบูรณ์ที่สุดของไทย แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี โดยมี ดร.มงคลชัย ศรีสะอาด (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี และ นายณรงค์ พันธ์เขตกิจ (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นตัวแทนในการรับมอบ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมหารือในการพัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์สำหรับประชาชน

สำหรับห้องสมุดประชาชนที่สนใจเข้าร่วมใช้ระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กร ไฮบรารี่ (Hibrary) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.061-519-3641 และ 063-451-9359 Line OA: @siamclmt หรือ Facebook: siamclmt ส่วนหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ประกอบการที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทดลองใช้งานห้องสมุดออนไลน์ หรือต้องการโอนย้ายอีบุ๊กจากระบบ E-library ที่ใช้อยู่มาใช้กับ ไฮบรารี่ สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.hibrary.me หรือติดต่อได้ที่ โทร 02-024-6690