“วันสร้างสุข สู้ภัยโควิด-19” มอบเงินให้กับ รพ.จุฬาฯ สมทบกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19

คุณเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ บอย-ธิติพร จุติมานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวบันเทิง บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด เป็นตัวแทนโครงการ วันสร้างสุข สู้ภัยโควิด-19 นำเงินสมทบทุนจากธารน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศ มอบให้กับ “กองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน โรคโควิด-19” คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 101,044.91 บาท  เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และพร้อมรับมือกับโรคระบาดอื่นๆ โดยมี รศ.ดร.ชุติธร เกตุลอย หัวหน้านักวิจัยหลักโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และ ผศ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร นักวิจัยหลักโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19  เป็นผู้รับมอบ

 อีกทั้งยังมอบเงินช่วยเหลือให้กับ “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” จำนวน 80,000 บาท โดยมี คุณศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผช.ผอ.บริการพิเศษ  และ คุณธีรพร ยินเจริญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์  ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันก่อน