มูลนิธิฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) ส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด บริจาคเงินและอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 2.5 ล้านบาท

มูลนิธิฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) ห่วงใยสังคม บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิรามาธิบดี จำนวน 1 ล้านบาท พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่า 5 แสนบาท แก่กลุ่มอาสาสมัคร เพจหมอแล็บแพนด้า และกลุ่มเส้นด้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.5 ล้านบาท อีกทั้งยังส่งกำลังใจให้บุคคลากรทางการแพทย์และทีมอาสาสมัครในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19

มูลนิธิฟูจิฟิล์มฯ นำโดย มร.มาซาอากิ ยานากิย่า ประธานบริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย จำกัด และประธานมูลนิธิฯ มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท แก่ รศ.นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนกองทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังมอบเงินอีก 1 ล้านบาท แก่ ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสมทบทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ยังเล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มอาสาสมัครที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติภาระกิจช่วยเหลือประชาชนอย่าเต็มที่ มูลนิธิฟูจิฟิล์มฯ โดย นางสาวธีรยา สุขมาก ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด ผู้แทนบริษัทฯ จึงเข้ามอบอุปกรณ์การแพทย์ เช่น หน้ากาก N95 ชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment-PPE) และ Rapid Antigen Test ชุดทดสอบเชื้อไวรัสโควิด-19  แก่ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือ หมอแล็บแพนด้า และ นายคริส โปตระนันทน์ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นด้าย เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มอาสาสมัคร 

สำหรับ มูลนิธิฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์สนับสนุนงานวิจัย และฝึกอบรมในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ของสังคม แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่วโลกและในประเทศไทย มูลนิธิฯ จึงมีมติเห็นชอบมอบเงินทุนสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดเพื่อสังคม โดยที่ผ่านมาได้มีการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ในปี พ.ศ. 2554 มอบเงินช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมครั้งใหญ่ จำนวน 1 ล้านบาท แก่สภากาชาดไทย, ปี พ.ศ. 2555-2563 มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาด้านเทคโนโลยีภาพถ่าย และการพิมพ์ จำนวน 12 ทุน รวมจำนวนทั้งสิ้น 2.4 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2559 จัดทำหนังสือเสริมทักษะสำหรับเด็ก (Workbook) จำนวน 60,000 เล่ม และมอบให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล รวมมูลค่า 2 ล้านบาท ทั้งนี้มูลนิธิจะยังคงเดินหน้าช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง