แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาเหม่งจ๋าย มอบน้ำดื่ม พร้อมอุปกรณ์ป้องกันโควิด สนับสนุน ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวธิติมา พุฒิประเสริฐกุล ผู้จัดการทั่วไปแม็คโคร ฟู้ดเซอร์วิส สาขาเหม่งจ๋าย พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ โดยมี นายแพทย์บดินทร์ ลุกยี้ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ ตามเจตนารมณ์เคียงข้างทุกชุมชนในทุกสถานการณ์ พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ประโยชน์ให้ท้องถิ่นที่แม็คโคร ตั้งสาขาอยู่อย่างต่อเนื่อง