เชฟรอนร่วมมอบทุนสนับสนุนการวิจัยวัคซีนโควิด ChulaCov19 แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบทุนสนับสนุนการวิจัยวัคซีน ChulaCov19 เป็นจำนวน 300,000 บาท ให้กับ รศ.นพ ฉันชาย สิทธิพันธุ์ (ขวา) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อสมทบทุนในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เทคโนโลยี mRNA โดยคนไทย ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย