บี.เอ็ล.ฮั้ว และบริษัทในเครือ บริจาคยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อผู้ป่วยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ดอน ปรมัตถ์วินัย (คนที่ 6 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย พรพิมล กาญจนลักษณ์ (คนที่ 5 จากซ้าย) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, จุฬามณี ชาติสุวรรณ (คนที่ 4 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวง, อุรีรัชต์ เจริญโต (คนที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, พืชภพ มงคลนาวิน (คนที่ 1 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ, ร้อยโทพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา (คนที่ 10 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมอาเซียน และ เพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย (คนที่ 2 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ได้ร่วมพิธีรับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จาก ธีระพงศ์ปังศรีวงศ์ (คนที่ 7 จากซ้าย) กรรมการบริหารบริษัทบี.เอ็ล.ฮั้วจำกัด, พงศ์วรุตม์ปังศรีวงศ์ (คนที่ 8 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการบริหารและสุเทพ นำวงษ์สำราญผู้จัดการทั่วไป (คนที่ 9 จากซ้าย) บริษัทเอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด ในนามบริษัทบี.เอ็ล.ฮั้วจำกัด, บริษัทเอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด และบริษัทในเครือ จำนวน1,207,709 บาท ให้แก่ สมาคมไทย-พม่า เพื่อมิตรภาพ ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อผู้ป่วยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19 ณกระทรวงการต่างประเทศ