เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินนักสร้างแรงบันดาลใจ นำทีมศิลปินจิตอาสา มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ

เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินพิการ นักสร้างแรงบันดาลใจ นำทีมพี่ ๆ และศิลปินจิตอาสา จัดกิจกรรม PAY IT FORWARD ยิ่งให้ยิ่งสุขใจ ปีที่ 3 มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ ร่วมด้วยคุณจารุวรรณ เวชตระกูล ผู้อำนวยการโครงการ PAY IT FORWARD ยิ่งให้ยิ่งสุขใจ  (ที่3จากขวา) คุณหนึ่ง จักรวาล เสาธงยุติธรรม (ที่2จากซ้าย) คุณธนชัย อุชชิน (ที่1จากซ้าย) โดยมี คุณนฤมล ปาลวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ที่2จากขวา) รศ.ทิพย์วัลย์ สีจันทร์ ประธานฝ่ายวิชาการศูนย์การเรียนรู้ประภาคารปัญญา (ที่1จากขวา) และอาจารย์กาญจนา ภัทราพรนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา (ที่3จากซ้าย) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา