สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษจัดงาน White Christmas

สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ นายกสมาคม จัดงาน “ไวท์ คริสต์มาส” ที่เต็มไปด้วยสีสัน

โดยมีการแสดงแบบเสื้อ การประกวดร้องเพลง การประกวดแต่งกาย การมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศออกแบบตราสัญญาลักษณ์สมาคม (ครบรอบ 88 ปี) และยังมีการจับฉลากของรางวัลกันอีกมากมาย

นอกจากสมาชิกสมาคมเอง ที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแล้ว ยังมีสมาคมนักเรียนเก่าพันธมิตร…ฝรั่งเศส เยอรมัน ยุโรป และอเมริกา

รวมทั้งเซเลบริตี้ อาทิ คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, ม.ร.ว. มาลินี จักรพันธุ์, ดร.โสภาพิมพ์ เศรษฐบุตร สิมะกุลธร ดร.จินดารัตน์ และโอบอุ้ม ชุมสาย ณ อยุธยา, รมณีย์ เธียรประสิทธิ์, เอิร์ธ สายสว่าง, ดร. ธราดล เปี่ยมพงษ์สานต์ และบุญญาดา กฤติญะโชติกุล มาร่วมสร้างบรรยากาศให้ครึกครื้นกันอีกด้วย
ณ โรงแรม หรรษา (ซอยมหาดเล็กหลวง 2)