‘สยามพิวรรธน์’ ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน เดินหน้า ‘องค์กรขยะเป็นศูนย์’ สร้างองค์ความรู้ การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรในโลกธุรกิจค้าปลีก

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด  ผู้พัฒนาธุรกิจค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก เจ้าของและผู้บริหารโครงการศูนย์การค้า ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เผยว่าความสำเร็จในการสร้างสรรค์โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการการันตี ทั้งจากรางวัล และเสียงตอบรับของสังคม เป็นแรงผลักดันสำคัญ ที่จะนำสยามพิวรรธน์ไปสู่เป้าหมาย ‘องค์กรขยะเป็นศูนย์’ ด้วยการต่อยอดและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการสำหรับภารกิจต่อๆ ไปในอนาคต ทั้งในด้านการบริหารจัดการและด้านการพัฒนาองค์ความรู้ อีกทั้งความสำเร็จที่เกิดขึ้นยังถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ต้นแบบของความยั่งยืนในโลกธุรกิจค้าปลีกอีกด้วย

สำหรับปี 2564 สยามพิวรรธน์เริ่มต้นศักราชแห่งความยั่งยืน ด้วยโครงการที่มีความโดดเด่นอย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการและสร้างการมีส่วนร่วม อย่าง Siam Piwat 360 Waste Journey to Zero Waste โดยจับมือร่วมกันกับกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริษัท คาโออินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และเครือข่ายพันธมิตร เพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยแผนการจัดการขยะแบบ 360 องศา ก้าวสู่องค์กรขยะเป็นศูนย์ และการนำข้อมูลไปต่อยอดใช้เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ

Recycle Collection Center จุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้ว

โครงการ Siam Piwat 360 Waste Journey to Zero Waste  นี้ ขับเคลื่อนไปด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ Recycle Collection Center หรือจุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้ว แบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้วมาทิ้งที่จุดไดร์ฟทรู ณ สยามพารากอน ซึ่งมีอยู่ 2 จุดด้วยกัน เพื่อส่งต่อไปสู่กระบวนการบริหารจัดการขยะของศูนย์การค้า ซึ่งมีทั้งส่งต่อไปยังศูนย์รีไซเคิลเพื่อแปรรูป และส่งต่อไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า ที่นำกลับมามอบคุณค่าสู่ผู้บริโภคได้อีกครั้ง อีกกระบวนการหนึ่งก็คือส่งขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยขยะจากศูนย์การค้าในเครือทั้งหมดจะถูกนำมาคัดแยกและส่งไปยังปลายทาง ทั้งนี้กลุ่มขยะรีไซเคิลได้ จะถูกส่งต่อไปตามขั้นตอนการบริหารจัดการขยะที่เป็นมาตรฐาน เพื่อนำไปสู่กระบวนการ Recycle และ Upcycling ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ในขณะที่ขยะกำพร้า จะใช้วิธีการร่วมกับเครือข่ายลดพลาสติกไทยแลนด์ นำไปส่งต่อให้กับบริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด นำไปทำเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือก

อีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน และมีความโดดเด่นอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ก็คือโครงการ Siam Pieces ที่สยามพิวรรธน์ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรประกอบด้วย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, สถาบันพลาสติก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, PPP Plastics, กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย,  กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และเขตปทุมวัน ริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างต้นแบบการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาแบบแผนธุรกิจ ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ผ่านการศึกษาวิจัยพฤติกรรมจากกลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคในพื้นที่เขตปทุมวัน ซึ่งนอกจากสยามพิวรรธน์ตั้งอยู่ในพื้นที่นี้อันเอื้อให้เกิดความสะดวกในการทำงาน เขตปทุมวันยังประกอบด้วยสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ พิพิธภัณฑ์ ย่านธุรกิจ ชุมชน มีกลุ่มตัวอย่างพร้อมสำหรับการสร้างแบบแผนนำร่องตามแนวคิด Circular Economy หรือการนำทรัพยากรที่ใช้ไปแล้ว กลับมาแปรรูป และนำกลับไปใช้อีกในอนาคต โดยผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตใหม่ เพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก Circular Living X’mas Tree 2021

นอกจากนี้ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์ ยังมีการจัดโครงการและกิจกรรมขนาดย่อยอื่นๆ ที่น่าสนใจและเข้าถึงง่ายสำหรับกลุ่มคนที่หลากหลาย อาทิ โครงการแยกขวดช่วยหมอ ที่ผนึกกำลังร่วมกับ Less Plastic การร่วมมือกับ PTTGC จัดต้นคริสต์มาสรักษ์โลก Circular Living X’mas Tree 2021 เพื่อร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ในแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้สัมผัสถึงและมีส่วนร่วมเพื่อจุดประกายความตระหนักต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ทั้งหมดนี้จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นการสะสมรอยเท้าเล็กๆ อันจะนำไปสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่แห่งการเป็น ‘องค์กรขยะเป็นศูนย์’ หรือ ‘Zero Waste’ บนเส้นทางที่แสนมุ่งมั่นของสยามพิวรรธน์นั่นเอง