สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับ พล.ร.11 และกอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร อดีต ผบ.ทบ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน ได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ให้กับทหาร 2 หน่วยงาน ได้แก่ พล.ต.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผบ.พล.ร.11 และ พ.อ ชลัช ศรีวิเชียร รองเสนาธิการศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า หน่วยละ 5 รายการ ดังนี้ ชุด PPE 100 ชุด, ชุดพยาบาล 10,000 ชุด, หน้ากากอนามัย 10,500 ชิ้น, เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 250 มล. 1,000 ขวด และ ข้าวสาร 100 ถุง รวมมูลค่า 2,740,000  บาท

พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดในประเทศ อุปกรณ์ทางการแพทย์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ทางสมาคมอุตสาหกรรมไทย-จีน ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการทำความดีเพื่อตอบแทนสังคม โดยมอบอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอด และในครั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้รับมอบสิ่งของบริจาคจากหลายแห่ง ได้แก่ สถานทูตจีน และ คุณอมรา-คุณณัฐินี ฐานะจาโร โดยได้รับความร่วมมือและประสานงานให้ความช่วยเหลือจาก คุณหลินเว่ย (Linwei) ประธานบริหารสมาคมการค้าอุตสาหกรรมไทย-จีน และอนุเคราะห์สถานที่ในการมอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ Teng Da Tour Group Co., Ltd ในครั้งนี้

พ.อ ชลัช ศรีวิเชียร รองเสนาธิการศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นตัวแทนกล่าวถึงสมาคมฯ ว่า “ในส่วนของ พล.ร. 11 และศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขอขอบคุณสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน ที่ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ซึ่งสิ่งของที่ได้รับเหล่านี้ จะนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน รวมถึงโรงพยาบาลในพื้นที่ ซึ่งทั้งสองหน่วยรับผิดชอบ เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคง คงต้องพิจารณาในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอ ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ต่างๆ เริ่มเบาบางลงในเรื่องของปัญหาความไม่สงบ พวกเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของโควิด-19 ค่อนข้างจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน ต้องขอขอบคุณในส่วนของทางสมาคมด้วยนะครับ”