เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลา ‘ตรามีบุญ’ ร่วมกับ ททท.ราชบุรี แถลงข่าวงานเทศกาล ‘ไหว้พระใหญ่เมืองราชบุรี…มีบุญ’

คุณณฐภัทร สุวรรณโน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มบี ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลา ‘ตรามีบุญ’ ในฐานะประธานอุปถัมภ์การจัดกิจกรรม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี โดย คุณปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการ

พร้อมด้วย ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มสร. ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิพุทธานุสรณ์ และกลุ่มศิลปินไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป วง Wisdom ร่วมแถลงข่าวงานเทศกาล ‘ไหว้พระใหญ่เมืองราชบุรี…มีบุญ’ เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เดินทางมาสักการะกราบไหว้สิ่งศักดิสิทธิ์ในจังหวัดราชบุรี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ณ บริเวณลานหน้าองค์พระพุทธมงคลปชานาถ วิหารพุทธานุสรณ์

สำหรับงานเทศกาล ‘ไหว้พระใหญ่เมืองราชบุรี…มีบุญ’ มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่ 6 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2565 ณ วิหารพุทธานุสรณ์ อ.บ้านโป่ง, วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก , วัดหนองหอย อ.เมือง, วัดอรัญญิกาวาส อ.เมือง และสถานปฏิบัติธรรมวัดช่องลม อ.สวนผึ้ง