โมเดอร์นฟอร์ม มอบเฟอร์นิเจอร์ให้กับ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

นายโยธิน เนื่องจำนงค์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเฟอร์นิเจอร์ให้กับ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า โดยมี พลตรีหญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานรับมอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบริจาคโลหิต