สตาร์บัคส์ มอบรายได้ 500,000 บาท จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่นพิเศษ ‘Spark in You’ ที่ร่วมออกแบบกับ BLACKPINK

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย นำโดยคุณเนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ ส่งมอบเงินบริจาคจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอลเลคชั่นพิเศษ ‘Spark in You’ ที่ได้ร่วมออกแบบกับ  BLACKPINK กลุ่มศิลปินหญิง  K-POP ชื่อดัง จำนวน 500,000 บาท ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อตอกย้ำพันธกิจในการสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์ พร้อมชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้ทุ่มเททั้งความสามารถ พร้อมแรงกายและแรงใจ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ แก่สังคม โดยมีคุณขรรค์  ประจวบเหมาะ  ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และคุณจันทร์ประภา  วิชิตชลชัย  รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา

คุณเนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “สตาร์บัคส์ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เปรียบเสมือนด่านหน้าตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และขอขอบคุณในความเสียสละและทุ่มเทของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน”

จากภาพ (ซ้ายไปขวา)

  1. คุณจันทร์ประภา  วิชิตชลชัย  รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย
  2. คุณขรรค์  ประจวบเหมาะ  ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
  3. คุณเนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย
  4. คุณสุมนพินทุ์ โชติกะพุกกณะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสาร สตาร์บัคส์ ประเทศไทย