เอสอาร์ที แอสเสท เดินหน้าลุยกิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือเจ้าตูบในศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ

บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด บริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย นำโดย นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัทและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) พาพนักงานเดินหน้าลุยกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประเดิมกิจกรรมแรกขององค์กรช่วยเหลือสุนัขในศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ของกองเรือยุทธการ ผ่านการบริจาคตู้แช่แข็ง และอาหารสุนัข 180 กิโลกรัม โดยมี นาวาเอกสุชัจจ์ เดชสุภา ผู้จัดการ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี

ลำดับภาพเรียงจากซ้าย
1.น.ส.ปณิธิมา โชคประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  1. นายชูศักดิ์ ขอร่วมกลาง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
  2. น.ส.ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัท และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ
  3. นาวาเอกสุชัจจ์ เดชสุภา ผู้จัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ
  4. เรือเอกประเสริฐ ปั้นพานิชย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
  5. พันเอกสมสฤษฏิ์ สินหนัง รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ
  6. น.ส.ณัฐฐ์ปาณี โรจน์จิรโฆษิต ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ