บราเดอร์ เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ จัดทำ “พลาสอิฐ อีโค่บริกส์” พร้อมนำไปสร้างห้องเอนกประสงค์ให้ รร.แบมบู จ.กาญจนบุรี เป็นปีที่ 2

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ และ นายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมนำ “พลาสอิฐ” หรือ “อีโค่บริกส์” (Ecobricks) กว่า 1,500 ชิ้น ที่ได้จากการนำพลาสติกชิ้นเล็กๆ ที่ไม่สามารถย่อยสลายหรือนำไปรีไซเคิลได้ อาทิ ซองพลาสติก ถุงขนม หลอด เปลือกลูกอม ฯลฯ มาบรรจุลงในขวดพลาสติกจนแน่น ทากาวให้ขวดติดกันเป็นบล็อก แล้วจึงนำไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างแทนก้อนอิฐเพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนแบมบู จ.กาญจนบุรี

ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเยาวชนไทยและพม่าผู้ด้อยโอกาส ได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เพิ่มศักยภาพให้พร้อมเป็นกำลังคนรุ่มใหม่เพื่อพัฒนาประเทศ โดยมี แคทเธอรีน รูท ไรลีย์ ไบรอัน ครูชาวนิวซีแลนด์วัย 73 ปี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนแบมบู (Bamboo School) สถานที่ที่เป็นทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล และเป็น “บ้าน” สำหรับเด็กขาดโอกาสในชุมชนบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ

นอกจากนี้ บราเดอร์ ยังได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการก่อสร้างและอุปกรณ์การเรียนการสอนรวม 30,000 บาท และมอบทุนการศึกษารวม 20,000 บาท พร้อมจัดเลี้ยงของว่างและอาหารกลางวันแก่เด็กๆ โรงเรียนแบมบู พร้อมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสร้างทักษะด้านอาชีพด้วยการจัดฝึกอบรมการตัดเย็บด้วยจักรเย็บผ้าบราเดอร์

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ บราเดอร์ ได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs (Sustainable Development Goals) โดยบริษัทฯมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2050 ของบราเดอร์

สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับอีโค่บริกส์ งานพัฒนาชุมชน หรือบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็ก ณ โรงเรียนแบมบู จ.กาญจนบุรี สามารถติดต่อได้ที่ www.facebook.com/catherine.rileybryan

#brotherPRnews