ทีเอ็มบีธนชาต จัด HR Forum เสริมเขี้ยวเล็บให้คนพันธุ์ HR ได้รู้ทันโลกที่เปลี่ยนไป พร้อมดึงกูรูจาก HR The Next Gen ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

กรุงเทพฯ 20 เมษายน 2566 — เก็บตกจากงาน HR Forum ที่ทีเอ็มบีธนชาตจัดขึ้นให้กับทีม HR ของบริษัทพันธมิตรที่ใช้บัญชีเงินเดือนของธนาคาร เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้อัปเดตเทรนด์ความรู้และประสบการณ์ดีๆ ที่น่าสนใจในการบริหารจัดการพนักงานให้มีความสุขและมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น เพื่อจะได้ส่งผลต่อ Productivity ในการทำงาน โดยในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาต ขันธวิธี กูรูคนดังในแวดวง HR ปัจจุบัน เป็น CEO, QGEN Consultant และผู้ก่อตั้งแฟนเพจ HR The Next Gen มาร่วมอัปเดตเทรนด์ เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บและความรอบรู้ให้กับเหล่า HR ที่มาร่วมงาน เพื่อให้ทันกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมเสริมกลยุทธ์การบริหารจัดการด้าน HR เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

นอกจากการบริหารจัดการคนในภาวะต่างๆ ทั้งเรื่องของความหลากหลายในองค์กร (หลากหลาย GEN หลากหลายเพศ) ความต้องการที่แตกต่างกันในเรื่องของพื้นที่ทำงาน (Hybrid, WFH) ความยั่งยืนที่ปัจจุบัน หลายองค์กรให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่อง ESG ที่จะต้องผลักดันให้กลายเป็น Code of conduct ขององค์กร รวมถึงการเก็บรักษาพนักงานกลุ่ม Talents ไว้กับองค์กรให้นานที่สุดแล้ว การให้ความสำคัญกับพนักงานในเรื่องความมั่นคงในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน ความมั่นคงทางการเงิน และความมั่นคงทางสุขภาพ ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

เริ่มจากการที่ HR ควรมีการตั้งเป้าว่า พนักงานในองค์กรควรจะต้องมี Wellness และ Well-being ที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา สิ่งสำคัญจะอยู่ที่ความมั่นคงของงาน ความมั่นคงทางการเงิน และการมีสุขภาพกายและใจที่ดี เพราะทั้งสามส่วนหากไม่มีปัญหาใดๆ จะทำให้พนักงานสามารถโฟกัสเรื่องงานได้อย่างเต็มที่ ทำให้ผลผลิตของงานเติบโตได้ตามเป้าหมายขององค์กร

  • ความมั่นคงของงาน ตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีความมั่นคง มีการเติบโต ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ถูกแทนที่ด้วย AI หากมีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง HR ต้องพร้อมให้การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้
  • ความมั่นคงทางการเงิน ใครๆ ก็มีหนี้ แต่ถ้ามีสภาพเป็นลูกหนี้ที่ไม่ต้องมีความกังวลกับภาระหนี้เพราะสามารถจัดการระบบการเงินได้ด้วยโซลูชันต่างๆ ที่ทำให้ภาระการจ่ายหนี้ลดลง มีเงินเหลือใช้มากขึ้น ฯลฯ รวมถึงมีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเงินก็จะทำให้เป็นลูกหนี้มีความสุขและยิ้มได้แม้ว่าจะเป็นลูกหนี้ก็ตาม
  • การมีสุขภาพกายและใจที่ดี ปัจจุบันองค์กรสมัยใหม่หลายแห่ง ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจพนักงานกันมากขึ้น ไม่เพียงแต่มีสวัสดิการการรักษาพยาบาล แต่ยังมีบริการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจในหลากหลายรูปแบบ อาทิ จัดให้มีบริการนวดสำหรับคนที่มีอาการ Office syndrome หรือบริการนวดผ่อนคลาย จัดให้มีบริการนักจิตวิทยาเข้ามาให้บริการปรึกษาปัญหาต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายภายในสำนักงาน ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้นำขององค์กร ควรต้องลงไปคลุกคลีกับพนักงาน ไปพูดคุยเพื่อให้รับทราบถึงปัญหาต่าง ๆ และลงมือแก้ไขให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นการแสดงให้พนักงานเห็นว่า ผู้นำให้ความใส่ใจกับพนักงานอย่างจริงจัง

นายจักรพันธ์ จารุธีรศานต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารงานขายและเครือข่ายการขายลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต ได้กล่าวเสริมว่า ธนาคารให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับการบริหารจัดการหนี้ของพนักงานเพราะมองว่าปัญหาใหญ่ของคนทำงานคือภาวะการเป็นหนี้ เพื่อจะช่วยให้พนักงานบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างลงตัว ผ่านโซลูชันต่าง ๆ ของทีเอ็มบีธนชาตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เพราะคนที่มีหนี้ไม่ควรก่อหนี้เพิ่ม แต่ควรลดภาระหนี้ เพื่อให้ชีวิตทางการเงินดีขึ้นได้ทั้งในวันนี้ และอนาคต

สำหรับผลิตภัณฑ์ของทีเอ็มบีธนชาตจัดแบ่งหมวดหมู่ได้ 5 กลุ่ม ดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์ลดภาระหนี้
  • ส่งเสริมการลงทุน
  • การคุ้มครองอุ่นใจ
  • ประกันอุบัติเหตุของบัญชีออลล์ฟรี
  • การลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี

การที่ทีเอ็มบีธนชาตให้ความสำคัญกับเรื่อง Employee benefit เพราะตลาดพนักงานเงินเดือน เป็นตลาดใหญ่ คือ มีจำนวนสูงถึง 27 ล้านคนโดยประมาณ เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่ช่วยสร้าง Consumption ในประเทศ ธนาคารจึงมีเจตนารมณ์ที่อยากให้คนกลุ่มนี้มี Financial Well-being ที่ดี เพราะนอกจากจะช่วยเรื่องการพัฒนาประเทศแล้วยังช่วยให้ธนาคารสามารถเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน เมื่อโฟกัสที่กลุ่มพนักงานเงินเดือนก็ได้พบว่า ปัญหาใหญ่อันดับ 1 คือ เรื่องหนี้ ที่ปัจจุบันหนี้ครัวเรือนของไทยสูงถึง 500,000 บาท / ครัวเรือน เพราะมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มมากขึ้น ทั้งบ้านและรถ และปัจจัยที่สอง คือ รายได้โตไม่ทันรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากสภาพเงินเฟ้อ โดยสัดส่วนหนี้พบว่า 78% เป็นหนี้ในระบบ ที่น่ากังวล คือ 22% ที่เหลือเป็นหนี้นอกระบบ

Price Waterhouse ได้สำรวจพบว่า พนักงานที่มีหนี้สินจะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า บางคนพยายามมองหางานใหม่เพราะหวังว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น บางคนเกิดอาการท้อแท้ ไม่อยากมาทำงาน และคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินทุกคน ยอมรับว่าภาระหนี้สินส่งผลกระทบต่อการทำงานให้กับองค์กร จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องช่วยให้พนักงานมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น เพื่อให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีเอ็มบีธนชาตมีความเข้าใจถึงปัญหาที่พนักงานในองค์กรต้องพบเจอ จึงได้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาโฟกัสในเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยมีภารกิจสำคัญคือการนำโซลูชันทางการเงินที่มีอยู่มาช่วยสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับพนักงานบัญชีเงินเดือนทีทีบี

เครื่องมือทางการเงินชิ้นแรกที่หลายคนมักจะมองข้าม คือ บัญชีทีทีบี ออลล์ฟรี ที่ไม่ได้ฟรีแค่เพียงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม แต่มีฟีเจอร์เรื่องของความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น คือ หากคงเงินไว้ในบัญชี 5,000 บาท ก็จะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ครั้งละ 3,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง รวมถึงได้รับความคุ้มครองชีวิต 20 เท่าของเงินฝาก สูงสุด 3 ล้านบาท กรณีเสียชีวิต

การลดภาระหนี้ คือ การลดดอกเบี้ย เพราะเมื่อดอกเบี้ยลดลง ก็จะทำให้จำนวนเงินที่ต้องจ่ายต่องวดลดน้อยลง หรือหากจ่ายเท่าเดิม ก็จะไปตัดยอดเงินต้นได้มากขึ้น ซึ่งทีเอ็มบีธนชาตมีสินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการลดภาระหนี้สำหรับพนักงานบัญชีเงินเดือนทีทีบี เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ เริ่มต้นเพียง 7.99% ต่อปี สามารถรับวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 5 เท่าของเงินเดือนโดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

“นอกจากนี้ ทีเอ็มบีธนชาตยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ มอบให้พนักงานบัญชีเงินเดือนทีทีบีอีกหลายรายการ อาทิ ส่วนลดดอกเบี้ยสินเชื่ออื่นๆ ที่จะช่วยลดภาระหนี้ให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ที่ดอกเบี้ยถูกกว่าลูกค้าทั่วไป 0.10% ต่อปี สินเชื่อบ้านแลกเงินเคลียร์หนี้ อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าลูกค้าทั่วไป 0.77% ต่อปี สินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์ ส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ต่อปี หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์และบริการให้ฉลาดออม ฉลาดใช้ อาทิ บัตรเครดิต ทีทีบี พร้อมโปรแกรมแบ่งชำระ ttb so goood 0% นาน 5 เดือน รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงถึง 2% กับบัญชี ME Save หรือรับเงินคืนสูงสุด 10% เพิ่มจากโปรโมชันปกติเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลคุ้มครองชีวิตและสุขภาพจากทีเอ็มบีธนชาต และที่ผ่านมาธนาคารยังจัดแคมเปญพิเศษอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นของขวัญให้พนักงานบัญชีเงินเดือน เช่น แคมเปญ Happy 16 ที่ให้นำคะแนน 16 wow (จากปกติใช้ 50 wow) มาแลกส่วนลดมูลค่า 50 บาท ทุกวันที่ 16 ของเดือน หรือ แคมเปญใหญ่ที่จัดไปล่าสุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมา คือ แคมเปญเคลียร์หนี้ ที่ได้รับการตอบรับอย่างดี และได้จัดแคมเปญเคลียร์หนี้ ซีซั่น 2 อีกครั้งเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา” นายจักรพันธ์ กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ของบัญชีเงินเดือนทีทีบีเป็นสิทธิประโยชน์ที่เอื้อสิ่งดีๆ ให้กับพนักงานองค์กร และตอบโจทย์ในหลายๆ เรื่อง ที่จะทำให้พนักงานบัญชีเงินเดือน สามารถจัดการภาระหนี้ และมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นได้ นอกจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้ว ทีเอ็มบีธนชาตยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานบัญชีเงินเดือน ผ่านทาง HR ขององค์กร ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการกระตุ้นให้ HR องค์กรต่างๆ ที่เป็นลูกค้าบัญชีเงินเดือนทีทีบีได้เห็นความสำคัญและลงมือปฏิบัติจริงกับพนักงาน ด้วยการจัดมอบรางวัล “ttb financial well-being awards 2022” ให้กับองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละสาขาอีกด้วย โดยมีองค์กรที่ผ่านเข้ารับรางวัลถึง 10 องค์กรด้วยกัน

นายเกริก นพรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการโรงพยาบาลธนบุรี และเป็นผู้รับรางวัล ttb financial well-being awards 2022” สาขา Mindful Spending & Smart Saving ในกลุ่มองค์กรที่มีพนักงานมากกว่า 500 คน กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่อง Work Life Balance มีการดูแลพนักงานให้มีความสุข เพื่อให้พนักงานส่งมอบงานที่มีคุณค่าให้กับองค์กร เพราะหากดูแลพนักงานดี องค์กรก็เติบโตไปด้วย โรงพยาบาลเลือกใช้บัญชี ttb payroll มานานกว่าสิบปีแล้ว ที่ผ่านมาพบว่า พนักงานของทีเอ็มบีธนชาตได้ส่งมอบความเป็นกัลยาณมิตรให้กับทางบริษัทมาโดยตลอด ทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพนักงาน หรือการให้บริการด้านการเงินที่หลากหลาย และการช่วยจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการด้านการเงินแก่พนักงาน ผลประโยชน์ที่ได้รับตกอยู่กับพนักงาน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องการอย่างแท้จริง สำหรับรางวัลที่ได้รับรู้สึกภาคภูมิใจมาก ต้องขอบคุณทีเอ็มบีธนชาตที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงาน เพื่อให้เราไม่พลาดที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลในครั้งนี้

ด้าน นางสาวนภคนันท์ สุจริยะ บริษัท แวนด้าแพค จำกัด ผู้รับรางวัล “ttb financial well-being awards 2022” สาขา Sufficient Protection ในกลุ่มองค์กรที่มีพนักงานน้อยกว่า 500 คน กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัททำโปรเจ็ค Happy Workplace ให้ความสุขกับพนักงานทั้ง 8 ด้าน ซึ่งตอบโจทย์ Well-being ของทีเอ็มบีธนชาต โดยหนึ่งในนั้นคือเรื่องความสุขทางการเงิน การได้มาทำกิจกรรมกับทีเอ็มบีธนชาตทำให้ปัญหาภาระหนี้สินของพนักงานลดน้อยลง พนักงานมีการเงินที่ดีขึ้น มีความสุขกายสบายใจ ที่ผ่านมา บริษัทเลือกใช้บัญชีเงินเงินทีทีบีมาโดยตลอด เพราะให้บริการรวดเร็ว ฉับไว และขอบคุณทีเอ็มบีธนชาตที่ให้ความสำคัญ มุ่งมั่นและตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นมา และเชิญบริษัทให้เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านสุขภาพทางการเงินของพนักงานอยู่แล้ว และได้ตั้งใจมุ่งมั่นดูแลพนักงานอย่างเต็มที่จนได้รับรางวัลในครั้งนี้

เรียกว่าครบเครื่องจริงๆ สำหรับการเป็นลูกค้าบัญชีเงินเดือนทีทีบีที่นอกจากจะได้รับสิ่งดีๆ ด้านการเงิน เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานในองค์กรแล้ว ยังมีโอกาสได้อัปเดตความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ด้าน HR กับกูรูมากหน้าหลายตา รวมถึงรับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ที่ทีเอ็มบีธนชาตได้เตรียมไว้ให้กับทุกองค์กรลูกค้าบัญชีเงินเดือนทีทีบี

รายละเอียดและสิทธิประโยชน์เพื่อร่วมเป็นครอบครัวบัญชีเงินเดือนทีทีบี สามารถอ่านเพิ่มเติม ได้ที่ https://ttbbank.com/healthyborrowing-prnews หรือสอบถามข้อมูล ได้ที่ ทีเอ็มบีธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ttb contact center 1428