บีทีเอส กรุ๊ปฯ แสดงวิสัยทัศน์ “การคมนาคมที่ยั่งยืน” ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 28 (COP 28)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ปฯ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรือบีทีเอส กรุ๊ปฯ โดย นายดาเนียล รอสส์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้รับเชิญเข้าร่วม ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 28 หรือ COP 28 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โดยได้นำเสนอ เกี่ยวกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ และภาคขนส่งของประเทศไทย ในหัวข้อ “Thailand’s Business Leaders to Share Vision and Experiences on Net Zero Transformation” ซึ่งจัดในนิทรรศการ Thailand Pavilion เพื่อที่จะแสดงบทบาทในเชิงบวกของประเทศ พร้อมกับองค์กรเอกชนอื่นๆ ในการให้ความร่วมมือกับประชาคมโลก เพื่อจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ เศรษฐกิจ Net Zero สู่ประชาคมโลก โดยนิทรรศการนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม รัฐบาลไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นายดาเนียล รอสส์ กล่าวว่า “เพื่อให้การเป็น Net Zero ในภาคขนส่งเป็นไปได้ ภาครัฐจำเป็นต้องปรับแผน Net Zero ในภาคขนส่งใหม่ โดยให้มีระบบรถไฟฟ้าเป็นแกนหลักของแผน รถไฟเป็นระบบที่สะอาดกว่า เงียบกว่า มีราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้ และได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด หรือ Economies of Scale ภาครัฐจำเป็นต้องลงทุนในการขยายเครือข่ายระบบราง สำหรับขนส่งทั้งผู้คนและสินค้า เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนี้จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นจากภาครัฐ ซึ่งบีทีเอส กรุ๊ปฯ พร้อมที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด หรือ Nationally Determined Contributions”

ทั้งนี้ การประชุม COP จัดโดยกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ หรือ UNFCCC ซึ่งเป็นศูนย์รวมผู้นำโลก ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (หรือ NGO) และองค์กรอีกมากมายทั่วโลก เพื่อหารือการตั้งนโยบายที่จะลดการเพิ่มอุณหภูมิโลก และการปรับตัวรับมือจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในปีนี้การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2566 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทขนส่งที่ยั่งยืนที่สุดในโลกจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) และเป็นบริษัทที่เป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral ตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการร่วมสนับสนุน และช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศไทย ที่ได้ประกาศไว้กับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ