รมว.คลังเปิดงานสัมมนาเรื่อง “ศักราชใหม่…ความหวัง (หรือแค่ฝัน) ประเทศไทย 2022”

สำนักข่าวบางกอกทูเดย์ ร่วมกับคณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเว็บไซต์ข่าว The Leader Asia จัดการสัมมนาเรื่อง ศักราชใหม่…ความหวัง (หรือแค่ฝัน) ประเทศไทย 2022” เมื่อบ่ายวันที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “แรงขับเคลื่อนประเทศไทยในศักราชใหม่ 2022”

ถัดจากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง หวังอะไร?…ประเทศไทยในปี 2022” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำ ได้แก่ นายแพทย์เกรียงไกร ถวิลไพร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ดร.สักกะภพ พันธ์ยานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินรายการโดย นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการข่าว The Leader Asia

การสัมมนาครั้งนี้ได้ทำการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live : ExtensionUTCC, @BangkokTodayFan และ www.theleaderasia.com โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)