‘เซ็นทรัล รีเทล’ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็น ONE APEC ยกระดับภาคธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนอนาคตการค้า-การลงทุน บนเวที APEC CEO SUMMIT 2022

กรุงเทพฯ 21 พฤศจิกายน 2565 – นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ได้เป็นตัวแทนภาคเอกชนร่วมแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีการประชุม APEC CEO Summit 2022 ในหัวข้อ “อนาคตการค้า การลงทุนของเอเชียแปซิฟิก” (The Future of Asia Pacific Trade and Investment) โดยได้กล่าวว่า

“การที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปคในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่จะแสดงให้ทั่วโลกทราบถึงความพร้อมของประเทศไทยรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้เห็นว่า ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างยิ่ง ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับสู่สยามเมืองยิ้ม รวมถึงนักลงทุน และนักธุรกิจต่างชาติ ก็จะได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นฮับของการลงทุนแห่งภูมิภาคเอเปค ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับพายุของวิกฤตการณ์ ทั้งวิกฤติเศรษฐกิจ สุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และที่สำคัญกว่านั้นเศรษฐกิจกำลังประสบปัญหาการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งจะทำให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำขยายกว้างมากยิ่งขึ้น และทำให้สังคมและเศรษฐกิจไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มกำลัง ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนร่วมกันทั้งภูมิภาคโดยยึด 2 แกนหลัก คือ ความยืดหยุ่น (Resilience) และการเติบโตร่วมกัน (Inclusion) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว และมุ่งกำหนดเป้าหมายในการเป็น ONE APEC ผนึกความร่วมมือและการทำงานของทั้งภูมิภาคให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มุ่งสู่การเติบโตแบบครอบคลุมและยั่งยืน”

โดยการประชุมหัวข้อดังกล่าว นายญนน์ได้แสดงวิสัยทัศน์ร่วมกับ นายโทโมชิกะ อูยามา ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) นายจอห์น เดนตัน เลขาธิการหอการค้านานาชาติ (ICC) และดร. ติง ซ๋ง จวิน ประธานกรรมการ บริษัท กุ้ยโจว เหมาไถ นับเป็นโอกาสสำคัญของการแลกเปลี่ยนมุมมอง พร้อมกับการอภิปรายแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างผู้นำองค์กรชั้นนำระดับโลก และแสดงออกถึงความร่วมมือของทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่จะผลักดันด้านการค้า การลงทุน และยกระดับสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ทั้งนี้ นายญนน์ยังได้แสดงมุมมองถึงสิ่งสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาคให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วย 2 วาระเร่งด่วน คือ Recommit to FTAAP และ Reimagine Asia Pacific with a BCG economy ดังนี้

  1. Recommit to FTAAP ทุกภาคส่วนต้องมุ่งมั่นผลักดันการเปิดเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก (FTAAP) ให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ พร้อมยกระดับให้เป็น Next-Gen FTAAP เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาความยั่งยืนและการเติบโตร่วมกันจะเกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค
  2. Reimagine Asia Pacific with a BCG economy พลิกโฉมเอเชียแปซิฟิกบนพื้นฐานของโมเดล BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อบรรลุการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีคุณภาพ โดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community-Centric) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจเร่งด่วนของทุกภาคส่วน เพื่อจัดการกับความท้าทายที่มีร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของงานประชุมเอเปคที่เน้นเรื่องการเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล (Open Connect Balance)

“การได้มีส่วนร่วมบนเวที APEC CEO Summit 2022 ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดี ซึ่งทำให้ได้ร่วมแบ่งปันและเข้าใจวิสัยทัศน์ของผู้นำระดับโลก ที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะเป็น ONE APEC ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เพื่อการเติบโตในระยะยาว การรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่แค่การเห็นพ้องต้องกันในหลักการเท่านั้น แต่ทุกเขตเศรษฐกิจต้องคิดเป็นหนึ่งเดียว ปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียว และพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในช่วงพายุวิกฤตการณ์นี้” นายญนน์ กล่าวสรุป