Thai SELECT การันตีรสชาติของความเป็นไทย ยกทัพผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป จัดแสดงในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันการใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและขยายตลาดอาหารไทยในต่างประเทศ โดยรับรองคุณภาพมาตรฐานและรสชาติอาหารไทยตามต้นตำรับ ซึ่งได้ยกทัพสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้ตรา Thai SELECT มาจัดแสดงนิทรรศการในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2022 อย่างคับคั่ง พร้อมทั้งจัดเต็มกิจกรรมพิเศษครบทั้ง 5 วัน เพื่อตอกย้ำความอร่อยของอาหารไทย สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดอาหาร และแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการในการก้าวไปสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง

งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 2565 หรือ THAIFEX – ANUGA ASIA 2022 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2565 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ภายในงานดังกล่าว นอกจากจะมีการจัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร ได้เข้ามาเจรจาการค้าและเลือกซื้ออย่างครบวงจรแล้ว ยังมีการจัดแสดงคูหานิทรรศการ Thai SELECT หรือ Thai SELECT Pavilion ซึ่งมีการนำผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตรา Thai SELECT มาจัดแสดงอย่างคับคั่ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมงานได้ทราบถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งอาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทาน ทั้งคาวและหวาน น้ำจิ้ม และเครื่องปรุงรสไทย โดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงถึง 63 บริษัท นอกจากนั้น ยังมีส่วนจัดแสดงนิทรรศการผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาและบ่มเพาะภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปสู่ตลาดโลก (T-SAPP) ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปอีกส่วนหนึ่งที่มีศักยภาพพร้อมจะเติบโตสู่ตลาดต่างประเทศ

ภายใน Thai SELECT Pavilion ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ อาทิ การสร้างสรรค์อาหารไทยจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตรา Thai SELECT โดยเชฟที่มีชื่อเสียง ร่วมสนุกกับกิจกรรม Thai SELECT Product cooking by your own STYLE การรังสรรค์อาหารไทยในแบบของตัวเอง ตลอดจนร่วมเล่นเกมส์เรียนรู้อาหารไทยตอบคำถามชิงรางวัล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมและร่วมสนุกกับกิจกรรมภายใต้ Thai SELECT Pavilion ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2022  ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม เวลา 10.00 – 18.00 น. และ วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารอิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 10 แถว KK – 27