เอ็ม บี เค จับมือกับจังหวัดปทุมธานีและพันธมิตร ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ “MBK Green Community สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่สังคมที่ยั่งยืน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 6 จากซ้าย) นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) นำทีมผู้บริหารระดับสูงในเครือเอ็ม บี เค  พร้อมด้วย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  (ที่ 7 จากซ้าย) นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศบาลเมืองบางกะดี (ที่ 8 จากซ้าย) นายสมควร จันทร์แดง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (ที่ 4 จากซ้าย) พันธมิตร นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง เลขานุุการและบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)(ที่ 11 จากซ้าย) และ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการ MBK Green Community สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่สังคมที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมทัศนียภาพที่ดี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมตอบรับนโยบายด้าน ESG การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กร มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในโครงการ ริเวอร์เดล ดิสทริค จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้