เปิดเกาะชมงานศิลป์และดนตรีในสวนมะพร้าว ‘โคโค่ พะงัน อาร์ต แอนด์ มิวสิค เฟสติวัล’ กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชน

เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี เปิดประสบการณ์ชมงานศิลป์ ดนตรี และวิถีท้องถิ่น ในสวนมะพร้าวกับงาน “โคโค่ พะงัน อาร์ต แอนด์ มิวสิค เฟสติวัล”  (COCO Phangan Art & Music Festival) โดยความร่วมมือของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ สยาม ฮีลลิ่ง เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชน ที่ได้รับการตอบรับจากทั้งนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมงาน

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคใต้ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน “โคโค่ พะงัน อาร์ต แอนด์ มิวสิค เฟสติวัล” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ กิจกรรมในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับมะพร้าว ดนตรี ศิลปะ ซึ่งเป็นอึกมุมมองหนึ่งของเกาะพะงัน ที่มีศักยภาพ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย กลุ่ม Expat เสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็น Workation Destination  ของเกาะพะงัน  ตลอดจนความพร้อมของเกาะพะงันในด้านของเป็นแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติที่เงียบสงบ สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างมูลค่าของพื้นที่  โดยอิงบนพื้นฐานของวิถีชีวิต ความโดดเด่น และอัตลักษณ์ต่อยอด ศักยภาพเดิมให้เกิดการรับรู้ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติ และดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังพื้นที่

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ เป็นการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

นางสาวอนงค์ คำจีน ผู้บริหาร สยาม ฮีลลิ่ง เซ็นเตอร์ (Siam Healing Centre) ผู้จัดงาน โคโค่ พะงัน อาร์ต แอนด์ มิวสิค เฟสติวัล เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังได้สถานที่จัดงานที่สวยงามบนสวนมะพร้าวโกบุย เขาข้าวแห้ง ซึ่งได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์ (ออร์แกนิคไทยแลนด์) เป็นสวนมะพร้าวแปลงใหญ่ แปลงหนึ่งในเกาะพะงัน ที่ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด และได้รับรางวัลดีเด่นอันดับที่ 2 ระดับเขต มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในการสร้างรายได้ในพื้นที่ ปัจจุบันได้มีการนำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นสินค้า OTOP อาทิเช่น น้ำมันมะพร้าว ยากันยุง สบู่ มะพร้าวอบแห้ง ไม้กวาด ถ่านมะพร้าว ตะกร้าผลไม้ สร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน

ต้องขอขอบคุณทางททท. และความร่วมมือจากพันธมิตรหน่วยงานต่างๆ อาทิ อำเภอเกาะพะงัน เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน ชมรมผู้ประกอบการหาดริ้น  วิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน (เกษตรแปลงใหญ่) และผู้ประกอบการท้องถิ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชนเกาะพะงันในครั้งนี้

โดยภายในงาน ‘โคโค่ พะงัน อาร์ต แอนด์ มิวสิค เฟสติวัล’ เทศกาลศิลปะและดนตรีในสวนมะพร้าว มีกิจกรรมเปิดประสบการณ์ใหม่ของการเดินทางสุดแสนประทับใจ ให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวเกาะ เสพงานศิลปะ ฟังดนตรีในสวนมะพร้าว ทั้ง  Art ติดเกาะ ตลาดสุดอาร์ตที่รวบรวมงานคราฟท์ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จากวัตถุดิบท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว GI เอกลักษณ์เกาะพงัน งานแสดงศิลปะหลากหลายแแขนง การแสดงดนตรีจากศิลปินท้องถิ่นและต่างถิ่น การแสดงควงไฟ แฟชั่นโชว์ เต้น อีกทั้ง โยคะ Ecstatic Dance สมาธิแบบเคลื่อนไหว Sound Healing เสียงบำบัด และกิจกรรมที่อื่นๆอีกมากมาย

ติดตามกิจกรรมความสนุกกับการเสพงานศิลป์และเสียงดนตรี พร้อมรับแรงบันดาลใจ “โคโค่ พะงัน อาร์ต แอนด์ มิวสิค เฟสติวัล” (COCO Phangan Art & Music Festival) ครั้งต่อไปได้ทางเฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/kohphanganartmarket

#HappeningPhangan #COCOPhanganArt&MusicFestival #เกาะแห่งศิลป์ #เกาะแห่งมะพร้าว