บริษัท โรงพยาบาล วิมุต จำกัด คว้ารางวัล “TISCO PVD Best Employer Awards 2024” ขึ้นแท่นบริษัทที่ใส่ใจ-สร้างความมั่นคงให้พนักงาน

กรุงเทพฯ 5 มิถุนายน 2567 — บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด คว้ารางวัล “TISCO PVD Best Employer Awards 2024” จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เนื่องจาก บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด ได้สนับสนุนการวางแผนทางการเงินของพนักงานเพื่อการเกษียณผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยให้สมาชิกกองทุนสามารถเลือกนำส่งเงินสะสม ได้ในอัตราสูงสุด ร้อยละ 15 ของค่าจ้าง นอกจากนี้ ยังเปิดให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ด้วยตนเอง (Employee’s Choice) พนักงานจึงสามารถวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ และสร้างอนาคตทางการเงินได้อย่างเต็มที่

นางสาวปาริฉัตร สวัสดิสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นตัวแทน บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด รับมอบรางวัล TISCO PVD Best Employer Awards 2024″ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ งาน Smart HR FINCoach 2024

ทั้งนี้ รางวัล “TISCO PVD Best Employer Awards 2024”  ที่ได้รับในครั้งนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัท โรงพยาบาล วิมุต จำกัด พร้อมเดินหน้า กระตุ้น สนับสนุน และ ต่อยอดให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเห็นความสำคัญในการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอย่างมีเป้าหมาย และ ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “ใช้ใจ ทำดี เพื่อผลลัพธ์ที่ดี” (Impact for Good)

ติดตามข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชันสุดพิเศษจากโรงพยาบาลวิมุต ได้ที่เว็บไซต์ www.vimut.com และหน้าโซเชียลมีเดียบน Facebook (www.facebook.com/vimuthospital) และ Instagram (@vimut_hospital) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อโรงพยาบาลได้ที่ โทร. 02-079-0000