มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก จัดงาน “The Exhibition of Children Projects and ACORN Sit-down Dinner for Donators” ระดมทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในประเทศไทยที่ถูกล่วงละเมิดสิทธิ

คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทบิวตี้เจมส์ ในฐานะรองประธานและกรรมการมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก (SafeguardKids Foundation) จัดงาน “The Exhibition of Children Projects and ACORN Sit-down Dinner for Donators” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในประเทศไทยที่ถูกล่วงละเมิดสิทธิ โดยมี ดร.สุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์, คุณวงศ์ชนก ชีวะศิริ, สมรวล พานารถ, อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ, รศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์, ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ, สุทธิพงษ์ จุลเจริญ และ ดร.พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ร่วมงานด้วยณ อาคารบิวตี้เจมส์ เซนเตอร์ ย่านศาลาแดง

(ลำดับภาพเรียงจากซ้าย)

  1. สมรวล พานารถ แขกผู้มีเกียรติ
  2. อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ แขกผู้มีเกียรติ
  3. คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท บิวตี้เจมส์
  4. ดร.สุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์ แขกผู้มีเกียรติ
  5. คุณวงศ์ชนก ชีวะศิริ แขกผู้มีเกียรติ
  6. รศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ แขกผู้มีเกียรติ
  7. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ แขกผู้มีเกียรติ
  8. สุทธิพงษ์​ จุลเจริญ แขกผู้มีเกียรติ
  9. ดร.พรสิทธิ์​ ศรี​อรทัย​กุล แขกผู้มีเกียรติ